Pro cyklisty v Podskalí nechá strakonická radnice vybudovat vlastní cyklostezku

ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

STRAKONICE – Lokalita Podskalí je odpočinkovou zónou pro Strakonice, kterou prochází stezka pro pěší a zároveň společně v trase, ovšem v samostatném jízdním pruhu, hojně využívaná cyklostezka. Město se rozhodlo v rámci zvýšení bezpečnosti chodců a návštěvníků restaurace Zavadilka cyklostezku v úseku zhruba 152 běžných metrů přeložit.

Jak uvedla mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, odvést cyklostezku mimo prostor vymezený trasou pro pěší a restaurací Zavadilka vyvolala potřeba zvýšené bezpečnosti chodců, návštěvníků restaurace Zavadilka a jejího venkovního posezení, ale také dětí, kterých se v dotčeném místě a především v jarních a letních měsících pohybuje zvýšené množství. „Ne vždy jsou návštěvníci Podskalí natolik obezřetní, aby dávali pozor na projíždějící cyklisty. Nová trasa cyklostezky tedy bude vedena v zatravněné ploše mezi alejí stromů podél původní trasy a břehovou linií stromů vymezující jasný komunikační koridor,” popsala mluvčí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Za součást stavebních úprav je nutné považovat i napojení nové trasy na původní a stavební oddělení nového jízdního pruhu od původně vedené cyklostezky. Součástí nového dopravního řešení bude úprava umístění svislého dopravního značení a doplnění o vodorovné značení, které bude důrazně upozorňovat na funkční oddělení cyklostezky od stezky pro pěší.

Předpokládané celkové náklady na realizaci stavby jsou dle vysoutěžené ceny 781 6708 korun s DPH. „Stavba přeložky cyklostezky široké dva a půl metru s rozsahem sto padesát dva běžných metrů započne v květnu letošního roku a dokončena by měla, dle smluvních podmínek, do jednoho měsíce od podpisu smlouvy.