Během noční prohlídky zámku uvidíte i divadelní představení!

JINDŘICHŮV HRADEC – Už jste byli v noci na zámku? Ne? Tak teď máte šanci to napravit. Za doprovodu šermířských a divadelních skupin vás na zámku v Jindřichově Hradci čeká skutečný boj o město s výstřely z mušket a děla, vojáci, oheň i kejklíři.

Noční divadelní představení z počátků třicetileté války nese název O té ohavné rebelii. Zámek se bude muset bránit obležení armádou generála Henry Duvala de Dampiérre. Budete svědky holdu stavovské šlechty Fridrichu Falckému v císařské kapli, poradě generálů v předvečer bitvy na Bílé hoře i části bitvy samotné. Chybět nebude ani drancování Prahy, či poprava vůdců rebelie na staroměstské náměstí rukou samotného kata Mydláře. V této dějinné scenérii se objeví mnoho historických postav, jako například královna Alžběta Stuartovna, Lucie Otýlie z Hradce, Bonaventura hrabě Bukvoj, Jindřich Matyáš Thurn, Diviš Černín z Chudenic a další. Na vlastní oči uvidíte skutečný boj o město s výstřely z mušket a děla, vojáky, tanec, oheň a kejklíře.

Vydejte se společně s všudypřítomným Osudem a jeho nerozlučnou sestřičkou Fortunou do mnoha prostor, které nejsou běžně přístupné. První divadelní noční prohlídka se na Státním hradě a zámku v Jindřichově Hradci odehraje už 4. června.