Vemte děti na pohádku o rubínové jeskyni

VODŇANY – Nech ty rubíny na pokoji, nebo tě zasáhne kletba. Jenže Lena rady své sestry nedbá a uvede tím do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu království a postihnou i ji samotnou. Osvobodit ji dokáže jen člověk s dobrým srdcem, ale kde ho vzít? To uvidíte v koprodukční pohádce Zakletá jeskyně.

Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nic odnést nesmí. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin jeskyně zatouží a i přes varování sestry Ady nedokáže svou touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celého království a postihnou i ji. Zakletou Lenu dokáže osvobodit pouze člověk s dobrým srdcem, který vrátí ukradený rubín zpět do srdce jeskyně. Problém je ovšem v tom, že ten teď zdobí korunu zlé královny Berty. Podařit by se to mohlo snad jen jejím dvěma nevlastním synům, princům Zachovi a Cyrilovi. Ti jsou však plní pýchy a marnivosti a o neštěstí ostatních se nestarají.

Pochopí princové, že je jejich povinností bojovat za spravedlnost pro všechny? Možná až ve chvíli, kdy z vůle macechy Berty přijdou o všechno a stanou se závislými na pomoci ostatních. Najdou-li nakonec vlastní odvahu, laskavost, schopnost obětovat se, či dokonce lásku, uvidíte 11. června v sále Městského kulturního střediska ve Vodňanech. Koprodukční pohádka Zakletá jeskyně začíná v 15 hodin.