Prachatická nemocnice v létě omezí provoz a operace. Víme proč

Nemocnice Prachatice (zdroj jihnem.cz)

PRACHATICE – Prachatická nemocnice dnes informovala o připravovaném omezení provozu a operačních zákroků o letošních prázdninách. Podle slov vedení po dobu pandemie Covid-19 narostla u personálu nevybraná dovolená a nebylo možno realizovat řadu drobných i větších stavebních prací na odděleních nemocnice. Tyto práce se budou v nemocnici realizovat letos.

Stavební práce budou prováděny na centrální jednotce intenzivní a resuscitační péče a operačních sálech právě v létě, kdy je provoz nejmenší. „Z výše uvedených důvodů jsme proto nuceni uzavřít operační sály a porodnici, a to od 8. července 2022 ráno do 4. srpna 2022 ráno. Za této situace nebudeme schopni provádět operační výkony ani porody, a to plánované ani akutní,” sdělilo vedení nemocnice v tiskové zprávě. Na operačních sálech budou provedeny stavební úpravy, na dvou sálech proběhne montáž nových světel a nové laminární proudění a dále dojde k výstavbě oddělovací zdi mezi sály a budoucí ortopedickou JIP.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Jak nemocnice uvedla, poslední rodičky budou moci odrodit 8. července 2022 a zůstanou zde pak na lůžkovém oddělení zůstanou do odchodu poslední pacientky domů do 15. července 2022. Gynekologicko-porodnické oddělení a novorozenecké oddělení bude od tohoto data do 3. srpna 2022 zcela uzavřeno.

Oddělení budou vymalována, stejně jako jednotka intenzivní a resuscitační péče, chirurgie, ortopedie a interna II. Po dobu uzavírky na gynekologickém a porodnickém oddělení budou opravena lina a provedeny další drobné práce. Na Interně 2 již probíhá rekonstrukce sprchových koutů a hygienického zázemí. Interní pacienti jsou přesunuti na oddělení následné péče.

„Cílem všech úprav je zlepšit stav interiéru na odděleních pro pacienty i personál a připravit zázemí pro navýšení operativy na podzim, zejména pro ortopedické výkony TEP. Rovněž tím umožníme personálu vybrat část staré nevybrané dovolené z covidového období,” vysvětlilo vedení nemocnice.

Péče o akutní pacienty bude přesměrována do sousedních nemocnic, zejména do českobudějovické nemocnice. Ambulantní provoz bude v provozu i nadále. Bude-li diagnostikován pacient k operaci, bude přeložen do Nemocnice České Budějovice, a.s. Informována je a bude ještě detailněji i Zdravotnická záchranná služba, a to kvůli transportu urgentních pacientů a jejich směřování.

„Od 4. srpna 2022 po dokončení všech prací plánujeme návrat do normálního provozu a k veškeré operativě i porodům. Stanice i porodnice budou otevřené a pacienti dostanou stejný rozsah péče, na který jsou zvyklí. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace,” dodává závěrem vedení nemocnice.