Shoda na růstu platů ve veřejném sektoru není, jen někteří zaměstnanci si od září lehce polepší

Zdroj: pxhere

ČESKO – Vzhledem ke stoupající inflaci a ruku v ruce rostoucím cenám prakticky všeho není divu, že vzrůstá tlak na nárůst platů. Usilují o něj také odboráři, a to pro všechny zaměstnance veřejného sektoru. Shoda s vládou však nepanuje a výsledkem jednání jsou tak zatím jen drobné dílčí změny.

Zástupci odborů požadovali nárůst platů již od počátku července, a to o 15 %. Odbory proto vstoupily také do stávkové pohotovosti. Zdá se ale, že nějaký konkrétní výsledek jednání, s nímž by byly spokojeny všechny zúčastněné strany, je minimálně zatím v nedohlednu. „Musíme podniknout nějaké kroky, ale růst platů o inflaci není možný,“ vysvětlil totiž ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Dílčí kroky nejsou dohoda

Výsledkem probíhajících jednání je tedy v podstatě jen dílčí dohoda, vládní koalice totiž na růstu platů ve veřejném sektoru nenašla s odboráři shodu. Jediné, na čem se obě strany dohodly, je růst platů vybraných zaměstnanců o 10 %. Toto navýšení by se pak mělo týkat cca 300 tisíc lidí, a to např. včetně tzv. nepedagogických pracovníků ve školství nebo těch, kdo pracují v kultuře. „Za vládní koalici jsme přišli s návrhem, že jsme připraveni udělat navýšení od 1. září o deset procent pro ty pracovníky, kteří jsou v prvním stupni. Bavíme se o zaměstnancích státu, jako jsou nepedagogičtí pracovníci, jako jsou lidé, kteří nejsou pod státní službou, lidé, kteří pracují v resortech, jako je oblast kultury a podobně,” upřesnil Jurečka. Dle jeho slov by pak od počátku nového roku mohlo dojít k témuž zvýšení v případě pracovníků ozbrojených bezpečnostních složek.

Naopak žádný kompromis zatím nebyl nalezen v případě pracovníků v tarifních stupních dva až pět a těch, kteří jsou pod státní službou. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula pak jen zkonstatoval, že ačkoliv v jednání je možné pozorovat určitý dílčí pozitivní směr, žádná dohoda zatím uzavřena nebyla. Právě o to přitom odboráři (zatím) marně usilují. Podle Pavla Bednáře, předsedy Odborového svazu státních orgánů, „je stále vyhlášena stávková pohotovost devíti odborových svazů a vláda si musí uvědomit, že je to třaskavá záležitost.“

Navýšení platů by mělo být českou prioritou v předsednictví EU

S tím, že je třeba platy navyšovat, pak souhlasí i Evropská odborová konfederace. „Chceme, aby se všechny vlády staraly o své lidi, a jediná cesta, jak to udělat, je navýšení platů a minimálních mezd. Nic z toho jsme neviděli v prioritách předsednictví České republiky Evropské unii,“ uvedl generální tajemník konfederace, Luca Visentini. Premiér Fiala pak v dané souvislosti jen shrnul, že Evropa stojí před řadou bezpečnostních výzev a rizik a je také třeba udržet sociální smír. Naopak MPSV hovoří o prioritách pro nacházející předsednictví v rovině podpory domácností a firem kvůli cenám energií, transparentnosti v odměňování žen a mužů a snižování dětské chudoby

Celková shoda na růstu platů ve veřejném sektoru však stále není. Další jednání by měla pokračovat 19. července.