Městský úřad v Prachaticích s Dobrovolnickým centrem získal ocenění za firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví bylo oceněno - Prachatice 28. 6. 2022 (zdroj MěÚ Prachatice)

PRACHATICE – Firemní dobrovolnictví Městského úřadu v Prachaticích bylo společně s Dobrovolnickým centrem Prachatice oceněno Ministerstvem vnitra České republiky na základě návrhu Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj. Úřad získal diplom: „DOBROvolnictví v době pandemie“, a za jednotlivce byl v rámci kraje oceněn Karel Bušta z ADRY.

Setkání s dobrovolníky a zároveň s navrhovateli a dalšími vzácnými hosty proběhlo v úterý 28. června 2022 na prachatické radnici. Úvodní prezence koordinátorky firemního dobra na úřadu ukázala souhrn několika desítek aktivit od roku 2011, který byl v té době vyhlášený Evropským rokem dobrovolnictví. V témže roce vzniklo Dobrovolnické centrum Prachatice. Od roku 2017 je v organizačním řádu zakotveno firemní dobrovolnictví. Již několikrát byl úřad oceněn za dobrovolnické aktivity například Národní sítí zdravých měst, v Ceně Makropulos, podpořeno dobrovolnictví bylo i v rámci projektu a ceny za titul Obec přátelská seniorům.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Na úřadu se průběžně zapojuje přes padesát procent zaměstnanců do různých výzev, aktivit, někteří jsou i dlouhodobými pravidelnými dobrovolníky,” sdělila referentka pro samosprávu a komunitní plánování Hanka Rabenhauptová.

Lucie Kozlová, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast, která má ve své sekci i dobrovolnictví, navštívila prachatický Městský úřad a předala ocenění jeho tajemníkovi Radimovi Roučemu. Lucie Kozlová povyprávěla i svůj vlastní příběh dobrovolnictví –  dobrovolně pomáhá na krizové lince důvěry. Poděkovala, a to velmi všem dobrovolníkům, nejen z úřadu, ale i Dobrovolnickému centru Prachatice. Tajemník Městského úřadu Prachatice Radim Rouče řekl: „Jsem rád, že mohu pracovat s lidmi, kteří dokáží nad rámec své práce dávat svůj um, čas druhým.“ K poděkování se připojili i místostarostové Jan Klimeš a Miroslav Lorenc.

Jiří Gabriel Kučera pak představil Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj, jeho význam. možnosti, nabídky i webové stránky (www.rdcjk.cz).

Firemní dobrovolnictví bylo oceněno – Prachatice 28. 6. 2022 (zdroj MěÚ Prachatice)

V návrhu na ocenění úřadu zaznělo: „Městský úřad Prachatice v době pandemie zřídil nonstop krizovou linku, psychosociální pomoc, koordinoval dobrovolníky i pomoc samotnou, získával materiál na šití roušek, které šilo Dobrovolnické centrum Prachatice a řada dalších dobrovolníků z města, distribuoval tento hotový výrobek potřebným, vytvořil seniorskou obálku s rouškou, dezinfekcí a informacemi a předával do schránek potřebným, distribuoval materiální a potravinovou pomoc i ochranné pomůcky, vytvořil s dobrovolníky video pozdravy ´Dárek od nás, pro Vás´ pro kabelovou televizi, pekly se štrůdle pro zdravotníky, společně s Dobrovolnickým centrem děkovaly dobrovolníkům, uspořádaly a zapojily se do výstav, registrovaly na očkování, zajišťovaly nákupy pro seniory i pomoc v domácnosti, zajistily dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením, pomáhaly s trasováním, připravily nejeden koncert pod okny, na schodech pro klienty sociálních zařízení, či zdravotníky a sociální pracovníky, atp. V době vládních opatření se z obou skupin stal jeden celek, kdy tato spolupráce byla jedinečná a jedna druhou doplňovala, doplněna byla i řadou dalších dobrovolníků a organizací a ukázala se síla spolupráce, solidarity. Zapojili se dobrovolníci formálně i neformálně a nyní je toto ocenění důkazem a příkladem dobré praxe.“

Jak zaznělo na setkání – cenu jednotlivce získal Karel Bušta, za službu druhým, kterou mu umožňuje ADRA, která mu je blízká právě pro svou křesťanskou cestu. Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice propojuje lidi ochotné pomáhat, s těmi, kteří pomoc potřebují. Cenu předali Zdeněk Krejsa, ředitel společnosti KreBul a Jiří Gabriel Kučera, Dobrovolnické centrum Prachatice a Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj.

„Dobrovolníci, jen tak dál. Děkujeme. Děkujeme i navrhovatelům, že si všimli,” dodala závěrem referentka pro samosprávu a komunitní plánování Hanka Rabenhauptová.

Firemní dobrovolnictví bylo oceněno – Prachatice 28. 6. 2022 (zdroj MěÚ Prachatice)
Firemní dobrovolnictví bylo oceněno – Prachatice 28. 6. 2022 (zdroj MěÚ Prachatice)
Firemní dobrovolnictví bylo oceněno – Prachatice 28. 6. 2022 (zdroj MěÚ Prachatice)
Firemní dobrovolnictví bylo oceněno – Prachatice 28. 6. 2022 (zdroj MěÚ Prachatice)
Firemní dobrovolnictví bylo oceněno – Prachatice 28. 6. 2022 (zdroj MěÚ Prachatice)
Firemní dobrovolnictví bylo oceněno – Prachatice 28. 6. 2022 (zdroj MěÚ Prachatice)
Firemní dobrovolnictví bylo oceněno – Prachatice 28. 6. 2022 (zdroj MěÚ Prachatice)

zdroj: Městský úřad Prachatice / autorka: Hanka RH+ Rabenhauptová