Průjezd obcí Číměř je pro řidiče od července bezpečnější

Ivan Šot - ředitel závodu Dopravní stavby JIH společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., hejtman Martin Kuba, vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství KÚ JČK Andrea Tetourová, Petr Bouška z územního odboru IROP pro Jihočeský kraj a starosta obce Číměř Radek Kněžínek (zdroj kraj-jihocesky.cz)

JINDŘICHOHRADECKO – Bezpečněji se mohou cítit řidiči při průjezdu obcí Číměř na Jindřichohradecku. Díky kraji, který tu vybudoval novou komunikaci, zde zmizela původní nebezpečná zatáčka na silnici II/128 ze směru od Lásenice. Potvrdil to hejtman Martin Kuba.

Stavba byla zahájena loni ve druhé polovině května s ukončením na konci června letošního roku. Součástí projektu byly i další silniční úpravy v Číměři. „Celá akce si vyžádala celkové náklady padesát celých sedm milionů korun, z toho třicet šest celých šest milionů pokryla dotace z Evropské unie a zbytek uhradil kraj. Naší podmínkou, coby investora stavby, bylo, že během prací bude tamní provoz omezen jen částečně. Tedy že nedojde k úplné uzavírce,“ zmiňuje hejtman Kuba.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

To ostatně potvrdil i Martin Kolář, ředitel oblasti Jindřichův Hradec, závodu Dopravní stavby Jih společnosti SWIETELSKY stavební, která byla generální dodavatelem stavby. „Dopravu na provizorní komunikaci sice ztěžoval přesun vytěženého materiálu z jedné části stavby na druhou, ale vše se nakonec bezpečně zvládlo,“ nastínil Kolář.

Průjezd obcí Číměř je pro řidiče díky kraji od července bezpečnější (zdroj kraj-jihocesky.cz)

Součástí vybudování nové komunikace před Číměří pak byla stavba kanalizace pro dešťovou vodu s odvodem do Koštěnického potoka. „Na silnici II/128, procházející obcí, vznikly další bezpečnostní prvky v podobě zklidňujících ostrůvků a rozšířeny byly i jízdní pruhy. Zhotovena byla také nová jednotná kanalizace, překládka inženýrských sítí, doplnění veřejného osvětlení, chodníků a samostatných vjezdů na sousedící pozemky. Další stavební úpravy se dotkly i komunikace II/149 vedoucí do Číměře od obce Bílá, včetně výsadby stromů,“ uzavřel Kolář.