Čeho se Češi nejvíce bojí? Přistěhovalců, teroristických útoků, ale také politického extremismu

Zdroj: pxhere

ČESKO – Je jasné, že různě turbulentní časy v lidech vyvolávají také rozličné obavy. To, čeho přesně se Češi obávají nejvíce, pak v letech 2020-21 zkoumali vědci z brněnské Masarykovy univerzity ve spolupráci s agenturou Focus.

Vlastní dotazování bylo iniciováno telefonicky a po telefonu výzkumníci domlouvali vyplnění dotazníků. Telefonní čísla byla generována náhodně a osloveno tak bylo přibližně 15 000 osob. Z nich se přibližně 15 % dotazování zúčastnilo a poskytlo kompletní data potřebná ke zpracování. Závěry výzkumu, který proběhl na katedře sociologie, pak mluví docela jasně – největší obavy má české obyvatelstvo z neregulovaného přistěhovalectví, teroristických útoků a také politického extremismu.

Obavy z epidemie mizely tak rychle, jako se objevovaly

„Během pandemie jsme čekali, že spíše než aby lidi trápilo přistěhovalectví a terorismus, roli budou hrát především obavy z epidemie, ale ty nejspíš odeznívají po každé jednotlivé vlně,“ uvedl vedoucí výzkumného projektu Martin Lakomý. Dodal také, že pokles obav z epidemie po skončení každé nové vlny již jiné výzkumy doložily. Naopak obavy z přistěhovalectví a terorismu v Česku prý přetrvávají a v čase se nijak významně nemění. V průběhu času (ale také ruku v ruce s nárůstem popularity populistických stran) se zvyšují obavy z narůstajícího politického extremismu. „Dle našich dat obavy z extremismu narostly už v roce 2020, jsou to právě období nejistoty, kdy roste populismus, a dle našich dat společně s nárůstem popularity SPD rostly i obavy z politického extremismu,“ vysvětlil Lakomý. V roce 2021 se pak přidaly ještě obavy z konfliktů se zeměmi mimo EU, což by do jisté míry bylo možné přikládat faktu, že již na podzim a v zimě minulého roku napětí na Ukrajině narůstalo.

Věk a vzdělání rozhodují o tom, čeho se lidé obávají

Výzkumníci se zaměřili také na zachycení demografických charakteristik respondentů vzhledem k jejich odpovědím. „Mezi muži a ženami jsme v jejich odpovědích žádný velký rozdíl nezaznamenali. U obav z terorismu a přistěhovalectví sehrál velkou roli vliv věku: obavy s narůstajícím věkem několikanásobně rostly. Obavy z terorismu jsou ale typické pro skupiny s nižním vzdělám a obavy z přistěhovalectví naopak s vyšším vzděláním,“ doplnil Lakomý.

Jak si stojíme s různými obavami v rámci evropských zemí?

Vzhledem k tomu, že výzkumy podobné tomu českému byly realizovány i napříč Evropou, je dle Lakomého možné zkonstatovat, že ve srovnání s dalšími státy v Evropě se konkrétně v obavách z neregulovaného přistěhovalectví Česko nijak neliší. O poznání méně než další národy pak Čechy znepokojují témata týkající se ekologie. A naopak nejvyšší obavy z celé EU má Česko z terorismu – a to paradoxně navzdory faktu, že na našem území se žádné teroristické útoky (na rozdíl od dalších okolních států) neodehrály. Podle Lakomého lze ale s otázkou, resp. vyjádřenými stanovisky, spojovat také širší koncept otevřenosti světu, a tak roli mohou sehrávat i nuance v tom, jak jsou konkrétní otázky na toto téma položeny.