Jak jasnovidci pronásledovali zločince

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.publicdomainpictures.net

Ve dvacátých letech 20. století nebylo zaznamenáno jen provedení mnoha těžkých zločinů, ale také odhalení jejich původců. Byla to doba slavných profesionálních kriminálních médií – tedy senzibilů, kteří se připojili k řadám ochránců veřejného pořádku.

Kriminalistický telepatický institut

Nabízeli své služby dokonce i v novinových inzerátech a vyšetřovatelé jim byli příznivě nakloněni. Ve Vídni takto působil dr. Leopold Thoma, který založil Kriminalistický telepatický institut. Úspěchy, kterých dosahoval se svým vynikajícím médiem Megalisem, byly tak velké, že ho vídeňský zemský soud jmenoval přísežným soudním znalcem pro oblast telepatie.

Drostův případ

S působením těchto médií se veřejnost podrobněji seznámila při velkých procesech. Jeden z roku 1925 se týkal učitele Augusta Drosta. Učitel Drost, působící na katolické škole v Bernburgu, s veškerou vážností tvrdil, že dokáže své jasnovidecké síly přenášet na jiné lidi. Hypnotizoval příslušná média a uvedl je do stavu, který se podobal transu. Tento stav mu umožňoval navázat kontakt s podvědomím médií. Bylo ovšem přirozeně nutné mít určitý referenční objekt, aby se dalo dostat zločinu na stopu. Drost tedy vydával svým médiím většinou nějaký předmět, který byl v určitém vztahu ke zločinci nebo jeho oběti.

Paní Heeseová

Bernburský učitel si vydobyl mezinárodního věhlasu zásluhou „případu Heeseová“. Tehdy bylo vyšetřováno záhadné úmrtí. Za podezřelých okolností byla nalezena pětadvacetiletá vdaná Minna Heeseová, která nezemřela podle všeho přirozenou smrtí. Podezření se okamžitě obrátilo proti jejímu manželovi, ševci Ottovi Heesemu. Ten však svou vinu energicky popíral. Uvedl, že jeho ženě bylo večer nevolno, oba tedy ulehli do postele a mluvili spolu asi do tří hodin ráno. On prý poté usnul. Kolem páté se probudil a nalezl manželku mrtvou. Soudní lékař ale tehdy nezjistil žádnou specifickou příčinu úmrtí a zdálo se, že policie své podezření nikdy neprokáže.

Tehdy vyšetřující komisař poprosil Drosta, aby provedl jasnovidecký pokus za účelem prokázání viny či neviny podezřelého muže. Ten přivedl dle dohody na stanici médium, pana Blenkeho. Drost Blenkeho zhypnotizoval a vyzval ho, aby se okamžitě odebral na místo činu.

Rekonstrukce zločinu

Blenke vstoupil přímo do místnosti, kde byl zločin spáchán. Vzápětí sáhl po ručníku v umyvadle a prohlásil, že tímto hadrem bylo otřeno tělo ženy, vykazující dosud nepatrné příznaky života. Na otázku, jestli nekřičela či nevyskočila z postele, Blenke odpověděl, že nevyskočila, neboť měla stisknuté hrdlo. Nedokázala ze sebe nic vypravit. Pak ji pustil, ale to už bylo pozdě. Pachatel si znovu lehl a zůstal ležet půl hodiny. Pak uchopil nádobu a hadr a drhnul místa na hrudi a krku, aby se později předpokládalo, že tyto příznaky pocházejí od intenzivní masáže. Jako první oznámil úmrtí manželky své sestře.

Státní návladní nechal Heeseho předvést, ten ale stále popíral, že by zločin spáchal. Když mu podle Blenkeho jasnozření popsal průběh činu, Heese prý zbledl jako křída. Zaraženě se zajímal o to, odkud vše státní návladní ví. Nakonec se k činu doznal.

Je jistě podivuhodné, že Blenke neosvětlil jen určité části činu, nýbrž přesně zrekonstruoval celý průběh vraždy. Kdyby Blenkeho líčení nebylo podáno tak přesně, Heese by se nejspíš nikdy nepřiznal.

V současné době mají kriminalisté k dispozici celé spektrum moderních technických pomůcek a vědeckých vyšetřovacích metod, takže panuje obecné přesvědčení, že pomoci senzibilů již není zapotřebí.