Revitalizace sadů v Jindřichově Hradci: Pomozte tvořit krajinářskou studii a vyplňte dotazník

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady (zdroj jh.cz)

JINDŘICHŮV HRADEC – V polovině srpna se v parku pod gymnáziem konala veřejná diskuse, na které byl veřejnosti představen koncept krajinářské studie revitalizace Mertových a Jakubských sadů. Přítomné s konceptem seznámily zpracovatelky projektu Barbora Májková a Lenka Požárová z projekční kanceláře z Brna. Na prezentovanou studii budou po jejím odsouhlasení navazovat další stupně projektové dokumentace. Nyní přichází na řadu dotazník, kde najdete čtyři témata, z nichž můžete vybírat.

Veřejné diskuse se zúčastnilo zhruba 80 zájemců z řad veřejnosti. „Následně jsme obdrželi 13 písemných podnětů a připomínek. Ze zaslaných podnětů vybíráme čtyři témata k široké veřejné diskusi formou dotazníkového šetření, kde bychom rádi znali váš názor, neboť tento park nacházející se téměř v centru města navštěvuje většina z nás,“ uvedla mluvčí jindřichohradecké radnice.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

První sada otázek se týká demografických údajů, které budou sloužit k vyhodnocení, jak se na návrh parku dívají jednotlivé skupiny obyvatel. Druhá sada se již týká jednotlivých prvků/objektů, které jsou navrhovány v konceptu krajinářské studie. Veškeré zodpovězené údaje pomohou městu správně volit úpravu parku tak, aby vyhovoval potřebám veřejnosti s přihlédnutím na další rozvoj města. Dotazníky je možné vyplnit pouze elektronicky, a to do 23. září 2022 (odkaz na on-line dotazník).

Revitalizace Mertových a Jakubských sadů

Město Jindřichův Hradec připravuje projektovou dokumentaci na celkovou revitalizaci Mertových a Jakubských sadů (dále jen „Park“), která má posoudit a prověřit funkčnost stávajícího systému cestní sítě, případně navrhnout její doplnění (výšlapy), zhodnotit možnosti pobytu a rekreace návštěvníků včetně návrhů na doplnění chybějících funkcí, řešit veřejné osvětlení, městský mobiliář, ověřit možnosti vedení trasy stezky pro pěší a cyklisty z ulice Bratrská s vyústěním do ulice Nežárecká u objektu DK Open a dále řešit systém zeleně zejména v Jakubských sadech (porosty se místy zmlazují, nálety, invazivní dřeviny s negativními dopady na životní prostředí).

„Cílem revitalizace parku je zachování rázu přírodního parku a jeho historických hodnot, který bude v souladu s charakterem lokality a dále s územní studií sídelní zeleně města Jindřichův Hradec. Projekt bude reflektovat provedené analýzy, zhodnotí stav sadů, obsáhne hlavní a vedlejší trasy pro pohyb osob (cyklistů) se zohledněním všech zájmových skupin (děti, dospělí, senioři, cyklisté, sportovci, ceremoniáři a další) včetně bezpečnosti. Navržené trasy budou dále navazovat na komunikační síť města Jindřichův Hradec,“ popsala Čermáková.

Projekt je od svého počátku (definování potřeb a cílů, zadání) na straně objednatele konzultován a připomínkován zejména městským architektem Ing. arch. Lukášem Soukupem, zaměstnanci odboru rozvoje (Martina Pechová, Bc. Martin Klhůfek, Ing. Karel Hron), odboru životního prostředí (Petrou Šelepovou), oddělením památkové péče (PhDr. Milan Bureš), členy komise pro životní prostředí, Ing. Michaelou Zudovou a dále Ing. Markem Ehrlichem z Národního památkového ústavu České Budějovice, specialistou na historické zahrady, parky a krajinu.

cesta k památníku (zdroj jh.cz)
lávka u Nežárky (zdroj jh.cz)
nové přírodní hřiště (zdroj jh.cz)
pobytová louka s grilem (zdroj jh.cz)
pobytové molo (zdroj jh.cz)
přístup ke kostelu sv. Jakuba (zdroj jh.cz)
vyhlídka na město (zdroj jh.cz)
zpomalovací práh (zdroj jh.cz)