České Budějovice zmapují potřeby osob v bytové nouzi na území města

ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V příštím týdnu bude v Českých Budějovicích probíhat takzvaný Registrační týden. Téměř čtyřicet dobrovolníků a pracovníků magistrátu se zapojí do terénního průzkumu vytipovaných lokalit, ubytoven a dalších objektů a míst, kde se pravděpodobně zdržují lidé bez přístřeší nebo v bytové nouzi.

Podle slov náměstka primátora Tomáše Chovance je hlavním smyslem akce, kterou město uskuteční historicky poprvé v takovém rozsahu, zmapovat počet těchto osob, jejich potřeby, ale i příčiny a důvody, proč se ocitají v této nesnadné situaci. „Vyhodnocená data se stanou podkladem pro další sociální činnost města i neziskových organizací, ať už v pomoci při řešení dluhových pastí, stanovení potřebných kapacit sociálních služeb či ubytovacích prostor. Informace, které se týkají vytipovaných lokalit, poskytla městská policie. Na akci spolupracujeme také s neziskovými organizacemi, které se práci s bezdomovci věnují, tedy s Charitou, Preventem a Mezi proudy,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Chovanec.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Získaná data budou užitečná městu i všem těmto institucím v jejich další činnosti. Lidem, kteří zatím mají střechu nad hlavou, ale bezprostředně jim hrozí ztráta bydlení či se dostávají do dluhové pasti, bude potřeba co nejdříve nabídnout konkrétní pomoc. Ti, kteří se obávají bytové nouze se mohou dostavit do Kabinetu CB v Nové ulici číslo 3 (bývalá kavárna Měsíc ve dne), kde v pracovní dny od devíti do šestnácti hodin bude možné vyplnit dotazník.

„Uvítáme také poznatky od občanů o osobách bez domova ve svém okolí, o místech, kde se případně začali nově vyskytovat. V terénu bude mít každý tazatel k dispozici aplikaci v mobilním telefonu, takže výsledky budou známy poměrně brzy. Zajímat nás bude pouze místo jejich výskytu, pohlaví a věk dotazovaného a další informace, které nám poskytne. Samozřejmě budeme respektovat i případné rozhodnutí těchto osob, když nebudou požadovat žádnou pomoc,“ řekla Šárka Kovárnová, vedoucí oddělení sociální pomoci magistrátu.

zdroj: c-budejovice.cz