Nechcete se stát obětí trestného činu?

Městská policie Brno zahájí zápis do Senior Akademie

Máte obavy, že byste se mohli stát obětí napadení, okradení, podvodu? Nebo jste již někdy naletěli  „Šmejdům“
a koupili jste předražené hrnce, deky a podobné zbytečnosti? Jste senior či seniorka z Brna nebo blízkého okolí? Tak se přihlaste do projektu SENIOR AKADEMIE Městské policie Brno.

Senior akademie je speciální studijní program podobný Univerzitě třetího věku – U3V určený seniorům. Autoři projektu jsou přesvědčeni, že aktivita a informovanost jsou základem k bezpečnému stárnutí. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích, současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, policií, hasiči a záchranáři tak, aby pomoc a nabízené  služby byly pro ně dostupné a využitelné. Posluchači poznají i základy sebeobrany. Studium je zdarma a absolventi získají osvědčení.

Přihlášky do Senior akademie pro ročník 2019/2020 bude možné podat od 13. 5. 2019 od 8.00 hodin. Podrobnější informace o zápisu najdete na stránce Městské policie Brno https://www.mpb.cz/zapis/. Neváhejte, protože
o akademii je každoročně obrovský zájem a počet míst je omezený.

Předávání osvědčení za absolvování Senior akademie