Všechno, co by vaše děti měly vědět o sexu, už nejspíš vědí. Kdy je správný čas na hovor o „včeličce“?

Foto: Flickr

Když dojde mezi rodiči a dětmi na téma sex, rodiče se nezřídka uchylují k bizarním příběhům o včeličce, která opyluje květinku. Problémem však je, že tyto hovory obvykle začínají mnohem později, než by měly, a děti jsou tak v dané chvíli mnohem více v obraze, než rodiče tuší (paradoxně by přitom děti měly tyto důležité informace čerpat primárně od rodičů, kterým důvěřují). Jak (a kdy) by tedy měli rodiče se svými potomky o tématech souvisejících se sexem mluvit?

Jak naznačují praktické zkušenosti odborníků, rodiče obvykle s dětmi o sexu začínají mluvit v době, kdy je dětem devět, deset let. Nezřídka i později. „Právě toto načasování je největší chyba, již od útlého dětství bychom měli děti seznamovat s lidskou sexualitou, samozřejmě ne formou žádné dlouhé přednášky, ale přirozeně, ve správnou chvíli, ideálně od chvíle, kdy již dítě začíná vnímat svět okolo,“ tvrdí specialistka na rodičovství, doktorka Michele Borba.

Lepší sexuální výchova než žádná výchova…

Právě kratší konverzace o sexu vedené v průběhu celého dětství připravují prostor pro mnohem otevřenější diskusi v době, kdy dítě začne dospívat. Samozřejmě je třeba, aby vše bylo přizpůsobeno věku dítěte. Přesto ale rovnou zapomeňte na „přezdívky“ pro intimní části těla a příklady z přírody (chudák včelička…). „Používejte pojmy jako ´vagina´ a ´penis´ už ve chvíli, kdy je vaše dítě malé, bude to mnohem snazší než jim vše vysvětlovat později a děti budou mít od počátku pocit, že s vámi skutečně mohou mluvit o všem,“ doplňuje Borba.

V žádném případě také není možné spoléhat na to, že se děti něco k danému tématu dozvědí ve škole. Zatímco v některých zahraničních zemích se již o zařazení sexuální výchovy jako běžného předmětu vedou diskuse (a někde již sexuální výchova ve školách v souladu s osnovami probíhá), v Česku zatím podobná praxe běžná není. Pokud se ale škola rozhodne sexuální výchovu do vzdělávacího plánu zařadit, určitě není od věci zjistit, co je obsahem výuky, a s dítětem vše také probrat i v domácím prostředí.

Studie také prokázaly, že čím více jsou děti vystaveny sexuálním obrazům v médiích, tím vyšší je pravděpodobnost, že zahájí sexuální život v nižším věku. Právě uvědomělá sexuální výchova, ať už ze strany rodičů nebo školy (kdy cílem je poučení, rozhodně ne zvýšení promiskuity, jak někteří její odpůrci tvrdí), tato rizika snižuje.

Správný věk?

Samozřejmě nic jako „správný věk,“ kdy by rodiče měli se svými dětmi začít mluvit o sexu, neexistuje. Přesto platí, že čím dříve, tím lépe. „Velkým problémem je, že můžeme s dávkováním informací čekat příliš dlouho – až tak dlouho, kdy již dítě získá informace od svých vrstevníků či z médií,“ tvrdí Borba. A je jasné, že není ničím neobvyklým, že se jedná o informace značně zkreslené…Především mediální obsahy navíc sex a sexualitu často zachycují jen v její nejpovrchnější podobě a opomínají rovinu vztahu, citu, emocí, ničím neobvyklým není ani opomíjení či snižování rizik sexuálních aktů.

I s ohledem na výše uvedené by pro hovory o sexu měla platit stejná pravidla jako pro zodpovídání všech dalších otázek ze strany dětí. A jak dr. Borba upozorňuje, rodiče by také měli dát dětem příležitost upřesnit, nač se ptají – nezřídka jsou totiž jejich dotazy mnohem prozaičtější, než se dospělým může zdát. Přesto nelze zvědavost podceňovat – i touha po poznání lidského těla je skutečně přirozená. Právě sexuální výchova tak dětem může pomoci porozumět těhotenství i tomu, jak přišly na svět (což jsou podle odborníků témata, která děti zajímají nejvíce – samotný princip sexu je skutečně kdesi v pozadí).

Téma lidské sexuality by tedy rodiče měli dětem dávkovat zcela přirozeně v rámci běžné každodenní rutiny, podněty lze hledat všude kolem sebe, v knížkách, filmech, pohádkách, ale také v životě samotném (těhotné příbuzné, narození dítěte přátel apod.). Ačkoliv totiž nelze univerzálně říci, kdy je vhodné zasvětit děti do tajů lidské sexuality, v základu platí, že je to mnohem dříve, než si sami rodiče myslí…

Zdroj: cnn.com, independent.co.uk