Celníci zabránili nelegální přepravě odpadu

zdroj: Celní správa

​BŘECLAV – Celní správa ukončila desetidenní celorepublikovou kontrolní akci nazvanou PLAST, během níž odhalila 17 kamionů porušujících podmínky pro přeshraniční přepravu odpadů.

Konkrétně v jihomoravském Mikulově to byla 4 nákladní auta, která deklarovala čistý plast, přitom v nákladním prostoru byl směsný odpad. Tři vozy jely podle dokumentů z Itálie, jeden z Rakouska. Celkem 95 tun odpadu mělo skončit v České republice. Vozidla jsou teď podle celníků odstavena na hranici a podněty předány Ministerstvu životního prostředí a České inspekci životního prostředí k přijetí dalších opatření.

Celníci z mobilního dohledu nepřetržitě monitorovali hlavní mezinárodní tahy poblíž vytipovaných bývalých hraničních přechodů i ve vnitrozemí a zaměřovali se na nelegální přeshraniční přepravu odpadů. V rámci 1113 kontrol zajistili 17 vozidel převážejících 410 tun odpadu. Ve více jako polovině množství se jednalo o směsný odpad (směs plastu a komunálního odpadu), který byl deklarován jako čistý plast. Podle předložené dokumentace mělo být šestnáct případů určeno pro Polsko a Českou republiku. Jedna vykládka se měla uskutečnit v Bulharsku. Odpad byl dovážen v jedenácti případech z Německa, v pěti z Itálie a v jednom z Rakouska. Ve dvanácti případech zajistili celníci celkem 290 tun odpadu poblíž hranice s Německem a zbylých 120 tun v příhraniční s Rakouskem.

V rámci akce PLAST se celníci věnovali i dalším kompetencím. U pěti případů objevili porušení předpisů státního odborného dozoru dle zákona o silniční dopravě, osmnáct prohřešků v oblasti časového zpoplatnění, sto dvacet sedm porušení v oblasti mýta. Celkem uložili sankce ve výši téměř 186 tisíc korun, kauce v hodnotě 55 tisíckorun a na nedoplatcích vybrali 107700 korun. „Od počátku roku celní správa provedla 1463 kontrol v oblasti přepravy odpadů a ve 48 případech zjistila jejich nelegální přepravu. Za uplynulý rok bylo zjištěno pouze 19 porušení. Vzhledem ke skutečnosti, že celníci evidují v posledních týdnech enormní nárůst nelegální přepravy odpadů, věnují této oblasti maximální pozornost a úzce spolupracují s ostatními orgány státního dozoru,“ uvedla mluvčí celní správy pro Jihomoravský kraj Lada Temňáková.