Ulici Křenovou v Brně čeká rekonstrukce

Zdroj: Pixabay.com

BRNO – Rekonstrukce se bude týkat úseku od křižovatky s ulicí Špitálka po most přes řeku Svitavu. Zatím se jedná o investiční záměr, proto přesné datum zahájení stavebních prací není známo.

Brněnští radní schválili investiční záměr pro rekonstrukci. V ulici se nyní připravuje oprava tramvajových kolejí, s čímž radní počítají a pokusí se obě stavby sladit. V roce 2017 proběhla rekonstrukce zastávky a tramvajové trati od křížení s Kolištěm po křížení se Špitálkou. Zbylé koleje budou zrekonstruovány v nejbližší době.

„Členění prostoru vychází z už opraveného úseku a také zpracovaného projektu na rekonstrukci trati v Křenové. Chceme při plánování budoucí podoby ulice zohlednit jak nynější šířku silnice komunikace, tak legalizaci parkování, bezbariérové řešení zastávek nebo vedení trasy cyklistické stezky. Technické řešení bude upřesněno v projektové dokumentaci, kterou zatím nemáme,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Časová náročnost opravy by měla být kolem 5 měsíců, rekonstrukce si vyžádá investici přesahující 110 milionů korun.