Jste na rodičovské? Podpora ostatních vás posune dál nejen v podnikání

 BRNO – V Brně mají ženy na rodičovské možnost navštěvovat vždy první čtvrtek v měsíci tzv. mastermind setkání. Mezitím, co si jejich děti najdou zábavu v hracím koutku nebo odpočívají v nosítku, věnují se mámy sobě respektive svému nápadu, projektu, podnikání nebo jakémukoliv rozvoji v profesní oblasti. Nesedí však samy u počítače, ale diskutují s ostatními ve skupině.

 „Je jedno, jestli jste zaměstnankyně, freelancerky, podnikatelky nebo jen chcete změnu a nevíte, jak na to. Nabízíme bezpečný a podpůrný prostor pro sdílení vašich nápadů, obav, problémů nebo potřeb týkajících se kariéry,“ představuje formu setkání s prvky mastermind skupiny jejich moderátorka Jana Pokorná z M.arter.

 Co je to mastermind?

Koncept, který už ve třicátých letech minulého století představil propagátor filozofie úspěchu a osobního rozvoje Napoleon Hill, je přínosný v tom, že nabízí skupinový brainstorming nad sdílenými tématy. „Každá z účastnic dostane od ostatních ve vyhrazeném čase zpětnou vazbu a stanoví si konkrétní cíl a první krok k jeho dosažení,“ říká moderátorka brněnských setkání a dodává: „Benefitem je i navazování nových kontaktů s ženami v podobné životní situaci. Často dojde i ke spojení ve společném projektu.“

 Brněnská mastermind skupina není uzavřená, jak tomu bývá obvykle. Účastnice mohou chodit pravidelně nebo zkusit setkání jednorázově. I tak nepřijdou o další přínos aktivity, kterým je veřejný příslib splnit do určitého termínu stanovený úkol. To funguje osobně nebo formou on-line dokumentu sdíleného se všemi účastnicemi. „Plnění úkolu můžeme “zkontrolovat” online nebo na příštím setkání. Funguje to jako skvělá motivace i k nepříjemným nebo dlouho odkládaným úkolům,“ shrnuje Jana Pokorná.

 Podporou ostatních získávám i já

Na mastermind setkání není třeba, aby se účastnice nějak speciálně připravovaly. Dobré je, když si předem formulují své téma, které chtějí sdílet. Může to být nápad, problém, obava nebo potřeba týkající se rozjezdu nebo rozvoje podnikání či práce. „Přichází k nám ženy, které něco tvoří a chtějí začít výrobky prodávat nebo nabízet nějakou službu, majitelky e-shopu, které řeší lepší marketing nebo kamennou prodejnu, i mámy, které chtějí podnikat, ale neví, jak začít,“ říká organizátorka.

 Ve skupině maximálně sedmi žen se po úvodním seznámení rozdělí celkový čas setkání na jednotlivé účastnice. Většinou to bývá 15-20 min. „Při sdílení pak hledáme s ostatními cesty, jak nasměrovat každou z účastnic k vyřešení nebo posunu v tématu,“ přibližuje Pokorná. „Není to tak, že by z celkového času profitovaly jen ve svém úseku, ale často když “radí” ostatním, nachází v tom i řešení pro sebe,“ dodává.

Pravidla setkání:

– Co se řekne, zůstává uvnitř skupiny.

– Podpora a konstruktivní zpětná vazba (nehledáme, proč to nejde, ale jak by to šlo;  dělíme se o vlastní zkušenost).

– O dětech se pobavíme v neformální části, vyhrazený čas je o nás/našich projektech.

Mastermind setkání: Byznys během rodičovské pořádá M.arter v dětských kavárnách, jako je Kraválna na Vinohradech nebo jiných baby-friendly prostorách. Nejbližší termín a místo se dozvíte v kalendáři akcí na webu www.marter.cz.