Kardinál de Richelieu: V dějinách Evropy se zřejmě nikdy předtím ani potom nenalezla osobnost, která by se mu rolí šedé eminence vyrovnala

Kardinál de Richelieu

Znáte román Alexandra Dumase st. s názvem Tři mušketýři? Jestli jste jej dosud nečetli, jistě znáte filmy o těchto mušketýrech. A významnou roli zde právě hraje postava kardinála de Richelieu.

Jak se de Richelieu dostal k moci

Ludvík XIII. (1601 – 1643) se v šestnácti letech stal králem Francie. Neměl to jednoduché, neboť jeho matka, Marie Medicejská, se nehodlala jen tak vzdát svého dočasného regentství. V roce 1614 upoutal její pozornost Armand-Jean de Plessis de Richelieu, a to svou rázností při zasedání generálních stavů. Povolala ho proto, aby se stal jejím rádcem, a on postupem doby obratně lavíroval mezi ní a králem.

Roku 1622 se stal díky královně matce kardinálem, a to znamenalo začátek jeho mocenského vzestupu. Kardinál sice považoval za nepřátele hugenoty (francouzští protestanté), ale nebyl fanatikem – postupem doby bylo stále jasnější, že přešel od královny matky na stranu krále.

Jak rostla jeho moc

Richelieu vstoupil do Královské rady a jeho moc začala s nevýslovnou čilostí růst. Vztah kardinála a krále byl pak poněkud zkreslen – kardinál měl ubohému králi přisoudit jen druhé místo v panování. Skutečnost je, jako ostatně vždy, složitější. Ludvík nebyl ubohý, ale naopak nesmlouvavý panovník, který dal svou žárlivost kardinálovi leckdy pocítit. Každopádně v letech 1624 – 1642 vykonával Richelieu funkci prvního ministra krále.

Otec Josef

Richelieu měl po boku pomocníka – kapucínského mnicha otce Josefa. Kardinál mu asi jako jedinému důvěřoval, žádné jiné skutečné přátele neměl. Josef mu byl bezvýhradně oddán a vybudoval síť špiclů, kteří přinášeli cenné informace.

Richelieu vždy vystupoval jako tvrdý muž, v soukromí však trpěl depresemi a stihomamem – a právě v ten čas jej dokázal otec Josef podpořit. Ostatně jeden jako druhý mistrně ovládali umění přetvářky a intrik.

Boj s hugenoty a třicetiletá válka

V roce 1628 kardinál zahájil rozhodující úder proti hugenotům u La Rochelle a zvítězil. Stačilo mu však, že je zbavil moci: vyhlásil amnestii, svobodu náboženských obřadů a nenechal nikomu nic zkonfiskovat.

Zapojit se tak mohl do třicetileté války, kdy oponoval mocenským snahám rakousko-španělské Habsburské dynastie. Vůči nepřátelům byl schopen časem i největších krutostí a navíc již roku 1638 zemřel otec Josef. Kardinál v něm ztratil nejlepšího pomocníka a přítele.

Kardinálova smrt

V roce 1643 se francouzským vojskům podařilo ukončit španělskou rozpínavost a porazit je v bitvě u Rocroi – té se však již kardinál nedočkal, neboť roku 1642 zemřel ve věku 57 let.