Vlhy již obsazují upravená hnízdiště na Hodonínsku

vlha pestrá, ilustrační foto: pixabay.com

HODONÍN – Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické upravila hnízdní stěny pro vlhy pestré a břehule říční. Oba druhy hnízdí v kolmých písčitých nebo hlinitých stěnách a čas od času potřebují hnízdní stěny upravit.

I tento rok členové Jihomoravská pobočky České společnosti ornitologické před sezónou upravili několik hnízdních stěn tak, aby vyhovovaly k hnízdění nádherným vlhám pestrým, případně břehulím říčním. Na Pánově členové zrekonstruovali stěnu vzniklou v minulosti z projektu Živé břehy, kde již v minulosti hnízdily desítky vlh a břehulí. „Díky spolupráci s organizacemi Beleco a WETLAND s.r.o., která poskytla bagr při realizaci Military LIFE for Nature, se stěna ještě rozšířila. Další stěnu jsme připravili ve spolupráci s pánovskými motokrosaři. Do třetice, také díky dobrovolníkům, jsme vylepšili stěnu u Milotic. I zde jsme navázali na úpravu z projektu Živé břehy,“ napsali členové ČSO na sociální síti.  Jedná se o jedno z největších hnízdišť vlh u nás.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

zdroj: ČSO JMK