Co je dobré vědět, když se ze zdravotních důvodů nemůžete nechat naočkovat proti covidu

Zdroj: Pixabay, free image

Lidí, kteří by se ze zdravotních důvodů raději neměli nechat očkovat proti covidu, je menšina, nicméně existují. U některých se na to naneštěstí přijde až po první dávce vakcíny, u jiných lze předem vyslovit nebezpečí závažných nežádoucích účinků. Názory, komu by očkování raději nemělo být doporučeno, se různí i mezi odborníky, zejména ve vztahu ke konkrétním pacientům. Co v současnosti platí jako oficiálně uznávaná kontraindikace očkování? A za jakých podmínek se tito lidé mohou účastnit běžného společenského života?

Co je kontraindikace

Jestliže je někomu kontraindikována léčba určitým lékem, znamená to, že by lék dotyčnému neměl být podán, protože by ho mohl vážně ohrozit na zdraví. Obdobné platí i pro vakcíny. Pokud hovoříme o kontraindikaci očkování, pak se jedná o stavy, kdy by vakcína raději neměla být aplikována.

Certifikát o kontraindikacích

Pokud váš lékař rozhodl o tom, že vám očkování nelze ze zdravotních důvodů doporučit, pak je dobré postupovat tak, abyste si mohli o této skutečnosti vygenerovat certifikát. Ten se dle údajů na Covid portálu generuje pouze osobám, kterým ošetřující lékař zapsal do ISIN (Informační systém infekčních nemoci) informaci o tom, že se kvůli možným zdravotním komplikacím  nemohou nechat očkovat proti covidu-19. Takže je dobré si zápis do ISIN pohlídat.

Jak se prokazovat v provozovnách

Tímto certifikátem se nelze prokazovat samostatně, důležitý je v kombinaci s certifikátem o PCR testu. Právě certifikátem o negativním výsledku PCR testu se osoba s kontraindikacemi může prokazovat při vstupu do provozoven (např. restaurací) apod. Pokud ale nebude mít osoba v ISIN záznam o kontraindikaci (v Tečce se zobrazuje jako certifikát) nebude jí kontraindikace uznána a certifikát o negativním PCR testu bude uznávaný pouze na úrovni osob bez kontraindikací.

Na certifikátu bude uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození. Certifikátem (ať už v papírové podobě, nebo staženým v telefonu, tabletu či aplikaci Tečka) se budete prokazovat při vstupu do provozoven, případné kontrole apod.

Kdo patří mezi osoby s kontraindikací

Jinými slovy, komu se očkování nedoporučuje. Oficiálně se jedná o tyto skupiny:

  • Děti do 5 let věku.
  • Osoby s bezprostřední alergickou reakcí po první dávce vakcíny. Za bezprostřední alergickou reakci jsou považovány příznaky hypersenzitivity – zejména anafylaktický šok, urticaria (kopřivka), angioedém (otok), respirační tíseň (např. pískoty při dýchání) objevující se během hodin po aplikaci vakcíny.
  • Osobám, které mají ve své anamnéze bezprostřední alergickou reakci po jakékoli složce vakcíny. Obě mRNA vakcíny obsahují velmi málo alergenních složek a v úvahu přichází především polyetylenglykol (PEG) a příbuzné molekuly. Polyetylenglykol není součástí žádné jiné registrované vakcíny. Kontraindikací je také bezprostřední alergická reakce na příbuznou molekulu polysorbát, která se využívá ve vakcínách jako stabilizátor. Alergie na tyto látky jsou velmi vzácné.

Naopak za kontraindikaci očkování se oficiálně nepovažují kontaktní alergie, alergie na potraviny, pylové alergie ani alergie na latex.