Schopnost splácet úvěry a půjčky se v Česku zlepšila, k dispozici jsou i různé typy pomoci

Zdroj: Maxpixel

ČESKO – V současné době, kdy skokově zdražují energie a v tomto důsledku de facto i veškeré produkty včetně těch zcela základních, jsou peníze (resp. jejich nedostatek) jedním z hlavních veřejných témat. Navzdory tomu se ale zdá, že minimálně schopnost Čechů své závazky splácet se mírně zlepšila. Co je důvodem? A kde případně hledat pomoc v případě finanční tísně?

Půjčky a úvěry obecně mohou v určitých případech vyústit v dluhovou spirálu, kdy lidé své stávající finanční závazky kryjí závazky novými. Není tedy divu, že lidí, kteří čelí pouze jedné exekuci (příp. jim hrozí), ubývá, zatímco mírně přibývá těch, kteří se potýkají s exekucemi vícečetnými. To pak dle Davida Šmejkala, ředitele Poradny při finanční tísni, tedy neziskové organizace, která poskytuje bezplatné finanční poradenství lidem v nouzi, značí, že celková ekonomická úroveň se zlepšuje, relativní nárůst těch, co mají více finančních problémů, pak přičítá tomu, že se tyto obtíže koncentrují buď v určitých regionech nebo socioekonomických skupinách.

Co se zlepšilo?

Vzhledem k tomu, že finanční gramotnost populace se zvyšuje jen velmi zvolna, mírné zlepšení schopnosti splácet lze podle odborníků přikládat zejména poměrně slušné zaměstnanosti, vládním covidových programům, díky niž zaměstnavatelé nemuseli během pandemie přerušit produkci, ale také tomu, že si dokonce každý druhý Čech odkládal peníze stranou. Ne však úplně proto, že by se najednou lidé stali zodpovědnějšími, ale proto, že jednoduše peníze nebylo v době pandemie a lockdownů za co utratit. „Je také možné, že se výrazněji začíná projevovat povědomí, že nemusí být všechny roky světlé a někdy může přijít i pokles,“ doplnil pak v rozhovoru pro Českou televizi Šmejkal s tím, že podíl těch, kteří neplatí dluhy včas, tak klesl z 5,7 % na 5,15 %.

Do jisté míry pak ke změně ale přispěla i změna legislativy v roce 2017 – díky ní se totiž všechny nebankovní subjekty poskytující spotřebitelské úvěry musí licencovat a Česká národní banka musí dohlížet na řádnost jejich podnikání. Kromě toho v určitých případech rovnou s oddlužením mohla pomoci i nedávná akce označovaná jako Milostivé léto. „Myslím, že ta očekávání byla vyšší, konečná čísla zatím nejsou úplně přesná, ale pomohlo to jistě desetitisícům lidí, což je pozitivum. Pokud by se ale podobná akce měla opakovat, přimluvil bych se za nějaké změny, třeba aby věřitelé více informovali dlužníky a aby bylo více času na informační kampaň,“ vyjádřil se k tématu Šmejkal.

Aktuální predikce pak naznačují, že ekonomika se pozvolna začíná zase probouzet – a přímo masivní nárůst finančních problémů údajně nehrozí, a to i proto, že došlo ke snížení daňové zátěže a byla zrušena superhrubá mzda.  Na druhou stranu zatím nelze příliš odhadnout, jak se bude vyvíjet cena energií a také inflace. Pokud by se tedy situace ubírala spíše cestou negativního scénáře, vyloučit opětovný nárůst počtu těch, co své závazky nebudou schopni splácet, nelze. Ti, co se ocitnou v nouzi, pak alespoň mohou využít různých poraden určených právě lidem s finančními problémy – své služby jich v Česku (a zdarma) poskytuje celá řada.