Hatšepsut – jak zemřela mocná egyptská faraonka?

Chrám v Dér el-Bahrí. Zdroj: www.pixabay.com

Hatšepsut patřila k nejmocnějším ženám, které kdy žily v údolí Nilu. Do hrobu si však s sebou vzala také záhady. I pohřební komora, kde byla uložena, vyvolává otázky.

Skandál

Hatšepsut byla nejstarší dcerou faraona Thutmose I. Ten v druhém manželství zplodil několik synů, mezi nimi Thutmose II., Hatšepsutina nevlastního bratra a ovšem také pozdějšího manžela. Když Thutmose II. zemřel, měl se stát faraonem Hatšepsutin nevlastní synovec Thutmose III. – byl však v té době ještě dítětem. Hatšepsut se stala regentkou, pak se však chopila moci úplně, což bylo neslýchané. Na trůn faraonů směl do té doby usednout jen muž.

Každopádně byla korunována a začala nosit mužské oblečení, přijala i nové královské jméno Maatkare. Vládla v letech 1479 – 1458 př. Kr. Hatšepsutin nárok na trůn měly podpořit scény o jejím božském zrození, které nechala vytesat na stěnách zádušního chrámu v Dér el-Bahrí.

Vláda faraonky

Ovšem její vláda byla úspěšná. Některými činy se dokonce zviditelnila. Nevedla téměř žádné války, podporovala rozvoj obchodu. Její politika tedy nebyla dobyvačná, organizovala obchodní výpravy na Sinaj, Krétu a do Puntu. Obklopila se také velmi schopnými muži, k nimž patřil stavitel Senenmut nebo vezír Veseramon. Pustila se rovněž do budování ohromných staveb. Proslulý je zejména zádušní chrám v Dér el-Bahrí.

Smrt a zkoumání

Na vrcholu moci ale zemřela, bylo to zřejmě v roce 1458 př. Kr. Co není jisté, je příčina její smrti.

Odpovědi nám mohou dát nejmodernější testy – a tak byly pomocí počítačové tomografie, magnetické rezonance a analýz DNA vyšetřovány ženské mumie, které přicházely v úvahu jako Hatšepsut. O jedné z mumií prohlásil nakonec hlavní tehdejší egyptský archeolog Zahi Hawass, že téměř stoprocentně patří Hatšepsut. Ovšem výsledky šetření i je samotné překvapily: faraonka měla být obézní, předčasně zestárlá a ve věku asi 60 let zemřela na diabetes, rakovinu jater či zánět zubů.

Otazníky

Otázky ale zůstávají. Faraonka byla místo luxusního sarkofágu pohřbena spolu s chůvou v chůvině prosté pohřební komoře, jak se zdá. Proč? Jedno vysvětlení se nabízí – kněží museli mrtvou královnu ve spěchu přemístit, aby jí zajistili posmrtný klid. Po její smrti totiž v Egyptě došlo k obrazoborectví, z kartuší bylo odstraňováno její jméno, mnoho jejích figurálních zpodobnění bylo zohaveno nebo zničeno – snad aby zmizela z povědomí lidí.

Je možné, že jí Thutmose III. nezapomněl, že ho vyšachovala z trůnu.