Brno provede průzkum obyvatel ohledně jeho image

Ilustrační foto

BRNO – Město Brno chce zjistit, jaký má podle jeho obyvatel charakter. Průzkum proběhl již v minulých letech, letos se bude vyhodnocovat a srovnávat.

První vlna výzkumu proběhla v roce 2009, druhá vlna v roce 2013, třetí vlna v roce 2017 a čtvrtá vlna v roce 2022. Dotazník povede společnost Inboox a zajímat ji bude image města z vnitřního pohledu, spokojenost obyvatel města s prací úředníků Magistrátu města Brna a spokojenost obyvatel za sledované období. „Tyto indikátory převzala i nová strategie a vize města #brno2050, která jak souhrnné indikátory, tak i vybrané dílčí položky používá pro sledování cílů stanovených ve své vizi. Hodnoty těchto klíčových indikátorů jsou získávány pomocí reprezentativního sociologického výzkumu s názvem Charakter města Brna v postojích jeho obyvatel,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Průzkum zjišťuje kvalitu života obyvatel v Brně, měří se spokojenost v oblasti bydlení, práce, vzdělávání, bezpečnosti, zdravotní a sociální péče, volného času či čistoty města. Tvořen je dotazníky tváří tvář mezi respondentem a tazatelem a je případně doplněn o on-line dotazování. Zúčastní se ho 1000 odpovídajících, kteří doplní šetření z minulých let.