Do Nové zbrojovky povede zrekonstruovaná ulice

Zdroj: novazbrojovka.cz

BRNO – Momentálně se zpracovává návrh na rozšíření ulice Šámalovy a úpravu Zábrdovické. To vše přispěje k rozvoji lokality Nové Zbrojovky.

„Nová výstavba v prostorách bývalého areálu brněnské Zbrojovky je podmíněna také zlepšením infrastruktury v jejím okolí. Z tohoto důvodu jsme v loňském roce podepsali smlouvu, která přesně vymezuje jednotlivé závazky,“ řekla primátorka města Markéta Vaňková. Z toho důvodu bude ulice Šámalova rozšířena z 6 metrů na 25,25 metrů a vzniknou zde tři jízdní pruhy, obousměrné pruhy pro cyklisty, parkovací zálivy a chodníky. Rekonstrukcí projdou i dešťová a splašková kanalizace, vodovody a odvodnění chodníků. Přeloženy budou sloupy veřejného osvětlení a trakční vedení. Jedná se o úsek dlouhý 217 metrů. Šámalova se tak stane důležitou spojkou s novou čtvrtí a povedou zde i linky městské hromadné dopravy.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Zábrdovická ulice se dočká úprav v úseku od železničního podjezdu u zastávky Kuldova až k hlavnímu vchodu do Vojenské nemocnice, dále již komunikace rekonstrukcí prošla. Úsek měří celkem 326 metrů. Ulice bude rozšířena o jeden jízdní pruh tak, aby vznikl odbočovací pruh do Šámalovy. Opravena bude i tramvajová trať. Náklady na úpravy obou ulic jsou vyčísleny na 150 milionů korun.