Pomáhejme srdcem i rozumem

Svět se změnil. V novodobé historii podruhé. Stejně jako si nikdo nedokázal představit teroristický útok 11. září na Světové obchodní centrum v USA, stejně tak si málokdo připustil, že by mohla Ukrajina být napadena ruskými vojsky. Obojí zákonitě zvedlo obrovskou vlnu solidarity.
Válka na Ukrajině se nás bezprostředně týká. Nejen vzdáleností od našich hranic, ale i blízkostí obou národů. Řada Ukrajinců u nás žije desítky let, pracuje tu, jejich děti tu chodí do školy, mladí Ukrajinci zde studují, známe se i ze sousedských a kamarádských vztahů. Proto nám není jedno, co se pár set kilometrů od nás děje.
V posledních dnech jsme plni emocí, chceme pomáhat. Snažme se však spontánnost a živelnost nahradit smysluplnými činnostmi. Profesionálové ze státních i nestátních organizací vědí jak a kde účinně pomoci v ohniscích konfliktu. Na nás, ostatních, spočinul nelehký úkol, poskytnou pomoc a zázemí válečným uprchlíkům.
I to má ale svá pravidla. Tito lidé k nám přicházejí z války, kde jde o život a zdraví jejich rodin a blízkých lidí. Ne, nedokážeme si to představit. Po mnoha hodinách a často dnech evakuace z míst bojů i Ukrajiny jako takové, se najednou ocitají v bezpečném prostředí, kde nezní sirény a nepadají rakety a bomby. Adrenalin, který v takové situaci drží člověka na nohou a stres z nelehké cesty do bezpečí náhle mizí. Nahrazují je emoce, a ty jsou u každého člověka rozdílné. Někdo se potřebuje vypovídat, někdo se uzavře sám do sebe a žije obavami o ty, kteří zůstali na Ukrajině, bojují, nebo prostě odmítají z různých důvodů opustit těžce zkoušenou vlast. Jejich reakce jsou přirozené, ale my jim nemusíme správně rozumět. Nenuťme je hovořit o válce, když sami nechtějí, ale pozorně naslouchejme jejich stávajícím potřebám. Zkusme pomoci s jejich orientací v nám důvěrně známém prostředí.
Po prvotní aklimatizaci jim dodejme jistotu, že se mají kde ubytovat, kde najíst, jak si zaopatřit základní životní potřeby pro sebe i své děti. Pomozme jim se zaregistrovat na k tomu vyčleněných místech, kde se jich ujmou profesionálové. Ti s nimi konkrétní situaci proberou, nabídnou východiska a zorientují je v relevantních informacích. Pomohou jim v práci s kontakty s blízkými na Ukrajině i našimi úřady. Tady je teď naše místo především, jenom slova nestačí.