Zelená karta pro ukrajinská vozidla v České republice / Зелена карта для українських автомобілів в Чехії

Na Ukrajině je minimum vozidel, která mají zelenou kartu určenou pro provoz vozidel v zahraničí, tudíž také pro provoz na našem území. Je však pochopitelné, že nyní Ukrajinci prchající před válkou řeší důležitější věci než zařizování povinného ručení.

Původně dva měsíce

Z toho důvodu rozhodla 1. března 2022 Správní rada České kanceláře pojistitelů (ČKP), že po dobu dvou měsíců od opuštění ukrajinského území bude případné škody způsobené ukrajinskými vozidly na území České republiky hradit ČKP k tíži garančního fondu bez jakéhokoliv dopadu na ukrajinské motoristy, kteří tak mohou bez obav své vozidlo v ČR využívat.

Prodlouženo na půl roku

Nově se však 24. března 2022 Správní rada České kanceláře pojistitelů rozhodla prodloužit bezplatné krytí škod vyplývajících z provozu ukrajinských vozidel ze dvou na šest měsíců. Lhůta šesti měsíců bude i nadále počítána od opuštění ukrajinského území, nejméně však do 31. srpna 2022.

Hrazený odtah

Česká kancelář pojistitelů poskytuje také hrazený odtah ukrajinských vozidel při poruše či nehodě. Společnost Global assistance provozuje pro Českou kancelář pojistitelů speciální telefonní číslo +420 251 032 834, které je určené Ukrajincům, kteří odtah potřebují. Aby nevznikala jazyková bariéra, byli vybráni na obsluhu tohoto telefonního čísla jazykově vybavení asistenti.

Рада директорів чеського офісу страховиків (ЧОС) вирішила, що на протязі 6 місяців автомобілі, які залишили Україну та потрапили в аварію на території Чехії отримають виплати від ЧОС з гарантійного фонду без зобов’язання для українських водіїв. З гарантійного фонду будуть сплачені послуги евакуації українського автомобіля при поломці або аварії. Шестимісячний термін продовжуватиме відраховуватись з моменту виїзду з території України, але принаймні до 31 серпня 2022 року.

Рада директорів чеського офісу страховиків (ЧОС) організувала спеціальний телефонний номер +420 251 032 834, призначений для громадян України, які потребують послуг евакуації автомобіля. На цьому номері з Вами на зв’язку україномовний асистент.