Šroub z Nevady a hliník z Aiudu: Další archeologické nálezy, které zamotaly hlavy vědcům

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pxhere.com

Často vděčíme pouhé náhodě za to, že nás překvapí archeologické nálezy, které se vymykají z dosavadního historického rámce.

Nemožné předměty

Tak se občas stane, že se najdou předměty, které by za běžných okolností měly patřit až do naší technické epochy. Je zkrátka nepochopitelné, že by se měly zařadit do historicky nesmírně vzdálené doby. Přesto nelze pochybovat o tom, že zmíněné artefakty byly objeveny v geologických vrstvách, jejichž stáří dosahuje tisíce nebo i miliony let.

Co z toho vyplývá? V šerém dávnověku museli na Zemi přebývat tvorové, kteří dosáhli takové technické úrovně, že dokázali s podobnými věcmi zacházet. Nebo ne?

Šroub z pravěku?

V zimě roku 1869 objevili horníci v důlním komplexu Abbey nedaleko Treasure City v Nevadě v jednom vylomeném žulovém bloku železný šroub. Nalezený šroub měl typický tvar, který známe i dnes. Pět centimetrů dlouhý závit je zakončen šestihrannou hlavičkou. Ohromující je skutečnost, že byl nalezen v prastaré žulové hornině.

Dělníci byli na svůj vzácný nález tak hrdí, že ho vystavili v Havířském salonu v Treasure City. Návštěvníci ho tam mohli dlouho obdivovat za prostou skleněnou vitrínou.

Hliník z Aiudu

Poblíž Aiudu v Rumunku na břehu řeky Mu upozornili v roce 1974 dělníci na zvláštní nález. Z desetimetrové hloubky vynesli na denní světlo kus kovu obalený vrstvou zeminy. Stáří samotného předmětu bylo stanoveno na 250 tisíc let.

Ovšem metalurgický průzkum vědeckou veřejnost šokoval. Jednalo se o směs, kterou tvořilo 89 % hliníku, zbytek byla směs mědi, křemíku a zinku. Rekonstrukce ukázala, že jde o technicky zpracovaný předmět.

Hliník je prvek, který se sice v zemské kůře vyskytuje velmi často, ale výhradně ve vázaném stavu. K jeho uvolnění je potřeba teplot kolem 1000 stupňů Celsia.

Jak byl tedy nález skutečně starý a k čemu sloužil? Jestliže se nejednalo o podvod, kdo mohl být schopen kdysi takový předmět vyrobit?