Oslavy Velikonoc v Mikulově budou velkolepé

Zdroj: webové stránky Mikulovská rozvojová, partner pro kulturu a sport

Přijeďte se pobavit do krásného jihomoravského města na akci Velikonoční Mikulov. Kromě chutného moravského vína a lákavého občerstvení si město připravilo bohatý program. Čeká na vás hudební a taneční vystoupení různých žánrů, nebude chybět ani velikonoční jarmark s ukázkami tradičních řemesel. Na své si přijdou i nejmenší návštěvníci, pro které je nachystáno hledání velikonočních vajíček a koutek se zvířaty.

Slavnosti se budou konat na různých místech města, jak na jednotlivých náměstích, tak i v zámecké zahradě, na Kozím hrádku, nebo v Kostele sv. Václava.

Oslavy to budou velkolepé, neváhejte a buďte u toho! Od čtvrtka do pondělí 14.-18. dubna 2022.

Podrobný program:

ČTVRTEK

Kozí hrádek
16.00 – Hledání velikonočních vajíček s DDM Mikulov

Galerie Závodný
17.30-18.30 – Interview s Jidášem. “PAŠIJE REPORT” aneb zpráva z posledních dnů života Ježíše Krista.

PÁTEK

Dům spisovatelů, Novokopečná 3 – začátek křížové cesty
10.00 – Modlitba Křížové cesty na Sv. kopeček

Náměstí
10.30 – Procházka historií
Komentovaná prohlídka města Mikulov. Vstupné: plné 190 Kč, snížené 145 Kč, děti do 6 let zdarma. TIC Mikulov

Zámecké zahrady a Sala Terrena
14.00 – 17.00 – Workshopy, divadlo, velikonoční hry, tradice a zvyky, jarní dobroty

Kostel sv. Václava, Kostelní náměstí 3
15.00 – Velkopáteční bohoslužba

SOBOTA

Náměstí
10.00 – 18.00 Velikonoční jarmark s řemesly, tradicemi a koutkem se zvířaty
10.30 – Procházka historií
Komentovaná prohlídka města Mikulov. Vstupné: plné 190 Kč, snížené 145 Kč, děti do 6 let zdarma. TIC Mikulov
10.45 – Velikonoční požehnání – s proboštem místní kapituly, Pavlem Pacnerem a starostou města Mikulov, Rostislavem Koštialem
11.00 – 11.20 – Dětský národopisný soubor Palavánek, Cimbálová muzika Kolík – ZUŠ Mikulov
11.30 – 12.30 – Koncert Cimbalband
13.30 – 14.30 – Cimbálová muzika Píšťalenka
14.00 – Procházka historií – Komentovaná prohlídka města Mikulov. Vstupné: plné 190 Kč, snížené 145 Kč, děti do 6 let zdarma. TIC Mikulov
15.00 – 16.00 – Koncert Martina Trchová & Trio
16.30 – 17.30 – Koncert Poutníci

Zámecká zahrada – Oranžerie
Dětská divadelní představení – Divadlo Dokola
11.00 – O kouzelné vodě
15.00 – O statečném Kováři Mikešovi

Kostel sv. Václava, Kostelní náměstí 3
21.00 – Bohoslužba Veliké noci

NEDĚLE

Náměstí
10.00 – 16.00 Velikonoční jarmark s řemesly, tradicemi a koutkem se zvířaty
10.30 – Procházka historií – Komentovaná prohlídka města Mikulov. Vstupné: plné 190 Kč, snížené 145 Kč, děti do 6 let zdarma. TIC Mikulov
11.00 – 12.30 – Cimbálová muzika Osminka
13.30 – 14.30 – Koncert Jazzpetit Q
14.00 – Procházka historií – komentovaná prohlídka města Mikulov. Vstupné: plné 190 Kč, snížené 145 Kč, děti do 6 let zdarma. TIC Mikulov
15.00 – 16.00 – Koncert Ekström Kvartet

PONDĚLÍ

Kostel sv. Václava, Kostelní náměstí 3
9.00 – Velikonoční mše svatá

Náměstí
10.30 – Procházka historií
Komentovaná prohlídka města Mikulov. Vstupné: plné 190 Kč, snížené 145 Kč, děti do 6 let zdarma, TIC Mikulov