Program Ukrajina – dotace na rekonstrukce objektů k ubytování běženců. Základní informace

Od 20. dubna až do 31. května 2022, 12 hod. je možné v rámci programu Ukrajina podávat žádosti o dotace na rekonstrukci prostor pro ubytování ukrajinských běženců. Tento dotační program byl vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Účelem je pomoci obcím a krajům s ubytováním Ukrajinců, kteří do ČR utekli před válkou. Nově opravené byty zůstanou obcím a krajům i po odchodu ukrajinských uprchlíků domů, takže budou sloužit následně našim občanům.

Co lze rekonstruovat

Dle informací MMR budou finančně podpořeny opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů, které nejsou nyní obyvatelné, ale mohly by sloužit pro střednědobé ubytování uprchlíků. Tyto rekonstrukce budou prováděny v půdorysech stávajících objektů. S povolovacím procesem nebude problém. K získání dotace bude stačit čestné prohlášení, že je věc řešena se stavebním úřadem.

Výše dotací

Dotace na opravu a vznik obecních či krajských bytů bude činit maximálně 120 tis. Kč na jednu osobu dle standardizované kapacity a bude pro byty, které předtím nebyly technicky způsobilé k ubytování osob. Dotace na opravu obecních či krajských ubytoven bude činit maximálně 40 tis. Kč na jednu osobu dle standardizované kapacity a MMR stanoví minimální standard vybavenosti tak, aby šlo vždy o důstojné ubytování.

Kdo může žádat

O dotaci mohou žádat obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace, hlavní město Praha, městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace.

Teorie nouzového řešení

Jako záložní variantu a nouzové řešení v případě ještě většího náporu na ubytovací kapacity MMR finančně podpoří obce a kraje při pořizování mobilních či montovaných domů pro ubytování uprchlíků. MMR stanoví minimální standard vybavenosti tak, aby bylo garantováno důstojné ubytování.

Co je dobré vědět

  • dotaci lze zažádat i zpětně. Uznatelné výdaje jsou ty, které vznikly nejdříve 24. února 2022, tedy v okamžik propuknutí války na Ukrajině.
  • Počet žádostí na jednoho žadatele není omezen.
  • Žadatel může žádat o podporu pouze na ubytovací zařízení, které má ve svém vlastnictví, a to v plném rozsahu bez omezení vlastnického práva. Tedy např. nelze žádat na objekt, na kterém je zástava.
  • Nelze získat dotaci ve 100% výši, žadatel musí uhradit minimálně 15 % ze skutečně vynaložených uznatelných výdajů z vlastních prostředků.

Podrobnosti na webu MMR, včetně možnosti stáhnutí potřebných dokumentů.

Zdroj: MMR ČR