Rekordní úroková sazba prodraží vlastní bydlení, na hypotéku dosáhne čím dál méně lidí

Zdroj: Piqsels.com

ČESKO – Zatímco loňský rok byl co do počtu poskytnutých hypoték naprosto rekordní a jen za pololetí daného roku překonaly běžné celoroční objemy (celkem bylo poskytnuto více jak 72 000 hypoték v objemu téměř 224 mld. Kč), letos a v letech následujících již bude situace diametrálně odlišná. Důvodem jsou samozřejmě jak stávající rekordní základní úroková sazba, rostoucí inflace, tak i stále se zvyšující ceny nemovitostí a také zpřísňující se podmínky pro získání úvěru. Na pořízení vlastního bydlení tak dosáhne čím dál méně lidí, dopady aktuální situace však na mohou pocítit i ti, kteří již hypotéku mají.

Pořídit si hypotéku se postupně stává čím dál obtížnější, od počátku letošního dubna totiž došlo k dalšímu zpřísnění, když Česká národní banka (ČNB) uvedla další 3 kritéria, jež jsou nově posuzována – přihlíží se tedy nejen k celkovému příjmu, ale banky mohou poskytovat již jen takové úvěry, „kde výše hypotečního úvěru dosahuje maximálně 80 % hodnoty zastavené nemovitosti (ukazatel loan-to-value, LTV).“ Pro žadatele mladší 36 let je tento limit posunut na 90 %. Kromě toho je posuzován poměr měsíčních příjmů vůči splátkám, přičemž „poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu (ukazatel debt-to-income, DTI) nesmí přesáhnout 8,5násobek (pro žadatele mladší 36 let je limit posunut na 9,5násobek) a maximální výše měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele (ukazatel debt-service-to-income, DSTI) nesmí převýšit 45 % (pro žadatele mladší 36 let nesmí být vyšší než 50 %).“

Úrokové sazby, jejichž vývoj nelze odhadnout

Ačkoliv poměrně před nedávnem trhaly hypotéky rekordy, je třeba mít na mysli, že navzdory různým výkyvům byly úrokové sazby v minulosti poměrně příznivé a pohybovaly se na hodnotách 2-2,5 %, což samozřejmě objemy hypoték ovlivnilo. Aktuálně ale úroková sazba již dosahuje k hodnotě 4,15 %, a to samo o sobě není zrovna příznivé. Dle predikcí lze navíc čekat, že toto číslo ještě poroste, příp. minimálně v dohledné době neklesne. „Další vývoj úrokových sazeb nelze odhadnout, na konci loňského roku náš Prognostický ústav odhadoval inflaci na 6 %, v lednu jsme uznali, že bude vyšší, a tipovali jsme 8 %. Dnes jsme ale již na 12 % a nikdo neví, kam dál se to pohne. Dělat predikci úrokových sazeb je tedy velmi těžké, ale celkem s jistotou je možné říct, že letos nebudou klesat,“ shrnula situaci pro ČT Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace

Splácení Čechům jde

V průměru dnes výška hypotečního úvěru dosahuje ke 3,4 milionům, největší zájem je většinou o řešení bydlení, tedy pořízení nemovitosti a rekonstrukce. V případě hypotečních úvěrů je pak obvyklá pětiletá fixace (a jen v březnu poskytly banky a stavební spořitelny hypotéky za 30,3 mld. Kč).  Jak ale doporučila Zahálková, vzhledem k aktuálnímu stavu je lepší fixovat na kratší dobu, jelikož v příštích letech by úroková sazba klesnout mohla. Určité refinancování je pak možné i během fixace, ale příliš výhodný tento krok není (zejména pak nyní). Navzdory ne zrovna pozitivnímu vývoji v dané oblasti je však v Česku velmi dobrý ukazatel splácení úvěrů, kdy jen 0,71 % z celkového objemu úvěrů je problematických. Dle slov Zahálkové je tedy platební morálka v Česku čím dál lepší a minimálně prozatím se nezdá, že by se něco na této skutečnosti mělo změnit.