Dante Alighieri – jaké je tajemství jeho smrti?

Dante Alighieri - část sochy ve Florencii. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Fanoušci spisovatele Dana Browna netrpělivě čekali na květen 2013, kdy se v knihkupectvích měl objevit jeho nový mysteriózní thriller Inferno. Děj románu se točí kolem Božské komedie, slavného díla italského básníka Danta Alighieriho. Klenot světové literatury ze 14. století je rozsáhlá báseň plná hádanek a symboliky.

Tři části říše mrtvých

Celá staletí si učenci lámali hlavy nad významem tajemných narážek a náznaků v Dantově díle. To líčí básníkovu fiktivní návštěvu záhrobí. Říše mrtvých je přitom rozdělena na tři oblasti. Peklo (inferno) je popsáno jako obrovský podzemní trychtýř zasahující do středu zeměkoule, pak očistec (purgatorio), nacházející se na pahorku na západním pólu země, a nakonec ráj (paradiso).

Chybělo něco?

Jedna z legend, jimiž je Božská komedie opředená, se ovšem týká okolností jejího vzniku. Dantův první životopisec Giovanni Boccaccio (1313 – 1375) uvádí, že dílo nebylo v roce básníkovy smrti (1321) celé k dispozici. Tvrdí, že posledních třináct zpěvů se podařilo získat až s pomocí komunikace se zesnulým básníkem.

V roce 1321, kdy Dante náhle a nečekaně zemřel, už byly k dispozici všechny kapitoly Božské komedie, až na posledních 13 zpěvů – a básník nezanechal žádnou zprávu o tom, kde se chybějící stránky nacházejí. Jeho synové Jacopo a Piero je marně hledali a už vše nasvědčovalo tomu, že Dante dílo dokončit nestihl. Pak však došlo k něčemu neuvěřitelnému. Jacopovi se zjevila tvář jeho otce, která mu měla prozradit, kde se chybějících třináct zpěvů nachází.

Objev

A tak osm měsíců po mistrově smrti přišel Jacopo k muži jménem Piero Giardino a prozradil mu, že otec dovedl Jacopa ve snu jakoby za ruku do komůrky, v níž obvykle spával, a tam se dotkl jednoho místa. Pak zmizel. Jacopo Giardina požádal, aby šel s ním a pomohl mu ono místo najít. Ještě téže noci oba muži skutečně objevili v Dantově ložnici tajnou skrýš, když odtáhli slamník připevněný ke stěně a objevili malý otvor ve zdi, jehož si předtím nikdo nevšiml.

Z prohlubně vytáhli několik spisů, které páchly vlhkostí stěny, a ukázalo se, že se skutečně jedná o rukopisy Božské komedie.

Toto nenajdete v učebnicích dějepisu. Nemohlo to být tak, že Boccaccio si to prostě vymyslel? Jsou badatelé, kteří si to nemyslí, protože jeho úcta k básníkovi byla příliš veliká. Pokud by si tu historku někdo vymyslel, tak spíše Jacopo. A proč by dílo Dante uschoval? Podle některých teorií zašifroval Dante do tohoto textu jméno svého budoucího vraha.

Jak zemřel Dante?

Většina básníkových životopisců se drží oficiální verze, kdy Dante zemřel 14. září 1321 na malárii. Ale do dnešních dnů zároveň přetrvávají pochybnosti o pravdivosti tohoto tvrzení. Dante se výrazně angažoval v politických sporech své doby a měl řadu mocných nepřátel. V roce 1302 dokonce básníka jeho rodné město Florencie deportovalo do vyhnanství a hrozil mu i trest smrti. Jistě existovalo hodně lidí, kteří mohli mít na jeho odstranění zájem. Takže kdoví?