Nevidomí se svými psy navštívili bohunickou nemocnici a darovali krev

Foto: FNB

BRNO – V pondělí 25. dubna proběhla akce Daruj krev s vodicím psem, která se uskutečnila ke příležitosti Mezinárodního dne vodicích psů. 11 nevidomých přišlo i se svými mazlíčky darovat tuto životadárnou tekutinu a ukázat, že nejsou jen odkázáni na pomoc druhých, ale naopak sami pomoc poskytují.

„Chceme světu ukázat, že nejsme jen ti, kteří přijímají dary a potřebují pomoc, ale že i nevidomí lidé mají srdce na pravém místě, a když mohou pomoci, tak to udělají. A to je důvod, proč jsme se rozhodli uspořádat akci Daruj krev s VODICÍM PSEM. Termínově jsme akci zařadili do týdne, ve kterém se slaví Mezinárodní den vodicích psů,“ uvedla Naděžda Šašková ze spolku Vodicí pes, která akci iniciovala a pořádá. Zúčastnilo se 11 dárců, z toho 5 prvodárců, v doprovodu 3 vodících psů.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Spolek Vodicí pes pomáhá těžce zrakově postiženým, kteří využívají služeb vodicího psa. Jejich činnost zahrnuje od sociálního poradenství přes podporu v pracovním i osobním životě, nabídku zájmových a vzdělávacích aktivit po možnost procvičování práce s vodicím psem. Těžce zrakově postiženým lidem se spolek snaží pomoct žít co nejnormálnější život se vším všudy.