Bezpečné pálení čarodějnic: Hasiči připomínají pravidla

ilustrační foto: HZS JMK

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – Blíží se poslední den měsíce dubna a s ním spojené lidové veselice známé jako pálení čarodějnic. Aby se letos hasiči nesetkali se závažnými požáry, přináší několik doporučení.

Že je potřeba mít se letos na pozoru, ukazuje statistika. „Letošní jaro je totiž ve znamení vysokého počtu požárů porostů. Od 1. března do 27. dubna jsme vyjížděli v našem kraji k 319 požárům porostů. Přitom průměr posledních pěti let činí 130 požárů,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Organizace jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, tedy i pálení čarodějnických ohňů předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje a musí dbát jeho pokynů. Pálení lze ohlásit přes internetový formulář.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Základní bezpečností pravidla:

  • Je třeba dobře zvolit umístění ohniště. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný.
  • Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru.
  • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
  • Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití pevného podpalovače.
  • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna osoba starší 18 let.
  • Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru.
  • Mějte připravený dostatek vody, kdyby se oheň vymykal kontrole. Vhodná je proto spolupráce s místní jednotkou dobrovolných hasičů.
  • Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
  • Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno.