Mendelova stezka vás zavede po stopách velikána genetiky

Zdroj: mendelu.cz

BRNO – Šestnáct informačních panelů vyrostlo v Brně, aby připomnělo odkaz G. J. Mendela. Mendelova stezka je jedním z projektů, které jsou součástí oslav 200. výročí narození tohoto vědce.

„V Brně jsme učinili další krok, který je spjat právě s Otcem genetiky. Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem jsme otevřeli Mendelovu stezku. Ta všem návštěvníkům připomene nejen život G. J. Mendela v Brně, ale také přiblíží jeho experimenty s hybridy rostlin, na nichž odhalil zákonitosti dědičnosti,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Zájemci si mohou projít Brno a zastavit se u jednoho ze šestnácti panelů, které přibližují život a činnost vědce, bankéře, včelaře a opata Mendela. Mendelova stezka začíná na Biskupském dvoře a dále pokračuje například k Nové radnici či augustiniánskému klášteru, kde Mendel prováděl své pokusy. Celkem obsahuje šestnáct informačních panelů na sedmnácti místech a k jejich vytvoření přispělo Brno částkou 600 tisíc korun.