Řidiči pozor, od soboty 30. 4. budou v ulici Provazníkova v Brně v provozu jen dva pruhy

foto: ŘSD JMK

BRNO – 0d soboty 30. dubna bude provoz u Tomkova náměstí v Brně-Husovicích v ulici Provazníkova veden jen jedním pruhem v každém směru. Důvodem jsou práce na napojení mostního provizoria u starého mostu přes řeku Svitavu, překopy v ulici Provazníkova a dále odstranění ostrůvku.

Týden musí řidiči v Brně-Husovicích vydržet a jezdit v ulici Provazníkova jen jedním pruhem v každém směru. Od 7. května zprovozní Ředitelství silnic a dálnic Jihomoravského kraje mostní provizorium a provoz v ulici Provazníkova bude opět veden dvěma jízdními pruhy v každém směru. Po provizorním mostu budou řidiči jezdit ve směru do Husovického tunelu, v opačném směru po levé straně stávajícího mostu přes řeku Svitavu vedle provizoria. „Tento stav bude trvat do konce dubna 2023, kdy už by měla být zprovozněná rampa Nová Dukelská, pravý most přes Svitavu a rampa Karlova vpravo,” sdělil ředitel Závodu Brno David Fiala.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.