Poltergeist potrápil rodinu v Leesbury: Původcem byla zřejmě nejstarší dcera

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.flickr.com

Strašidelný úkaz se odehrával v domku čtyřčlenné rodiny, tvořené babičkou, matkou a dvěma dcerami ve věku šest a deset let. Stalo se to v Leesbury – v americkém státě Florida.

Nejprve hlasy

Na úplném počátku, tedy v lednu 1978, se tyto strašidelné fenomény projevovaly nevysvětlitelnými telefonáty, při kterých bylo slyšet divné hlasy, později byly tyto hlasy slyšet i skrze stěny. Nakonec se hlasy manifestovaly prostřednictvím desetileté dcery S.

V srpnu došlo k prvním psychokinetickým manifestacím, které nabývaly i bizarních forem. Prostřední část rozkládacího kuchyňského stolu se bez viditelných příčin vysunula výše a vypadla z konstrukce. Ubrus sám od sebe létal nad stolem. Zároveň židle stojící u stolu klouzaly po místnosti, aniž by se jich kdokoliv dotkl. Skříň v obývacím pokoji se překlopila dopředu. Aktivity poltergeista byly stále razantnější.

Výpovědi policie

Policejní úředník, který strávil v domě noc, tvrdil, že na vlastní oči viděl, jak flakon s parfémem plul vzduchem, jako by ho nadnášela neviditelná ruka.

Velitel policie dodal, že když tam pobýval on, začala se sama od sebe pohybovat sem a tam židle, na které sedělo starší děvče. Když se ji násilím pokoušel udržet na místě, nebylo to možné. Překlopila se dozadu a pak zase dopředu. Těžký jídelní stůl se sám rozložil. Celé strašení trvalo patnáct až dvacet minut. Popelníky padaly ze stolu, aniž by na ně někdo sáhl, chvilku se vznášely ve vzduchu a nakonec se vrátily na původní místo.

Jídlo bylo ohromeným rodinným příslušníkům doslova odtrháváno od úst a kolem nich často poletovaly různé domácí předměty a přístroje. Reportér Sanchez přihlížel, jak se na zem snesla váza, aby se vzápětí sama vrátila na původní místo. Desetiletá dcera S. vypověděla, že všechny ručníky sletěly z držáku, jakmile si lehla do postele. Zřejmě ona sama byla původcem tohoto fenoménu.

Původce

Ještě v srpnu bylo děvče postiženo velmi bolestivými křečemi. Dívka byla dopravena na ambulanci nemocnice v Leesbury a později do nemocnice v Orlandu. S. kroutila očima jako posedlá a trpěla svalovými křečemi. Hlasy, jež se manifestovaly jejím prostřednictvím, způsobovaly křeče hlasivek. Dívka zůstala týden v nemocnici, kde byla pod stálým psychiatrickým dozorem, ale lékaři u ní nezjistili žádné patologické změny. Přesto se popsané symptomy dále sporadicky vyskytovaly.

Hlasy, které o sobě dávaly vědět jejím prostřednictvím, se vyjadřovaly nesouvisle – když však později začala normálně artikulovat, byla schopna všechno přesně vysvětlit. Při rozhovoru s parapsycholožkou Joan Kriegerovou, která se tímto případem zabývala, S. uvedla, že ji údajně někdo „kontroluje“. Dokonce identifikovala dvě osoby z okruhu známých, o nichž předpokládala, že používají voodoo a různé čáry k tomu, aby mohly skrze ni promlouvat.

Joan Kriegerová se po sérii experimentů začala domnívat, že máme co do činění s opravdovým poltergeistem, způsobeným mimořádně napjatým vztahem v soužití matky a babičky. Za epicentrum fenoménu označila starší dceru S. Tyto jevy – podle jejího názoru – svědčí o spontánní psychokinezi – jde tedy o fenomén poltergeistů.