Centra duševního zdraví – modernizace zastaralé psychiatrické péče. Pro koho a kde

Ilustrační foto

Lidská duše je křehká věc, i když si to někteří neradi přiznávají. Každému se však může stát, že mu psychika jednou vypoví službu. Téměř každý z nás zná ve svém okolí někoho s vážnějším psychickým onemocněním. Právě pro tyto lidi a jejich blízké jsou významnou pomocí centra duševního zdraví (CDZ). Jaký je jejich smysl a kde je najít?

Služba zdravotní i sociální pomoci

CDZ  pomáhá lidem, jímž do života vstoupilo psychické onemocnění, a to jak v oblasti zdravotní, tak sociální. V těchto centrech pracuje tým složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychiatra a psychologa. Součástí týmu je také tzv. peer konzultant, tedy člověk s vlastní osobní zkušeností s danou nemocí a způsobem, jak ji překonat.

Rychlá a intenzivní pomoc v dosahu bydliště

Pracovníci CDZ nabízí lidem všestrannou, rychlou a intenzivní pomoc v místě potřeby a podporu na cestě k zotavení. Zotavení znamená žít spokojený a smysluplný život i přes omezení způsobená nemocí. Pracovníci tak s klienty řeší nejen léčbu onemocnění, ale také jejich osobní rozvoj, budování sebedůvěry, navazování vztahů, návrat k volnočasovým a pracovním aktivitám a tím i plnohodnotné znovuzapojení se do společnosti.
Tým CDZ nespolupracuje pouze se samotným klientem, podle jeho potřeb spolupracuje i s jeho blízkým okolím, lékaři či dalšími odborníky a institucemi.

Reforma psychiatrie

Služby CDZ zdraví znamenají revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné. Významně totiž zvyšují její kvalitu. Léčba není omezena jako donedávna na izolované pobyty v léčebných ústavech. Pacient má nově možnost léčit se ve svém domácím prostředí a neztratit  kontakt s běžným životem.

Dle MZ ČR  jsou CDZ mezičlánkem mezi primární péčí (včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkové) a  akutní i specializovanou péčí. Jeho funkcí je prevence dlouhodobých hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Za tímto účelem CDZ  jednak vytváří potřebné programy, jednak zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojení ambulantní a lůžkové péče.  CDZ poskytují  flexibilní a individualizovanou službu všem potřebným pacientům ze spádové oblasti bez čekací doby.

Kde je nejbližší centrum?

Před několik lety existovalo v ČR jen pár center. Nyní jejich počet vzrůstá. V interaktivní mapě najdete přehledně seznam a kontakty na všechna aktivní CDZ a multidisciplinární týmy.

Zdroj: MZ ČR