Mitar Tarabić a černé proroctví – je možné, aby se jeho vize naplňovaly?

Kremna. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Sedlák Mitar Tarabić (1829 – 1899) z malé srbské vesnice poblíž Kremny neuměl číst ani psát, neustále ho ale pronásledovaly temné vize budoucnosti. O těch vyprávěl svému zpovědníkovi, ortodoxnímu knězi Zahariji Zaharićovi. Ten si je kolem roku 1867 zapsal. Tyto poznámky zvané “černé proroctví” znal v jeho kraji téměř každý.

Předpovědi budoucnosti

Obsahovaly velmi podrobné předpovědi ohledně budoucnosti Srbska, krom jiné předpověděly konec vlády dynastie Obrenovićů. Ale i vize, které se týkaly lidstva obecně, jsou pozoruhodné: Lidé cestují ve vozech bez tažných zvířat a vzduchem. Tento člověk nebyl jediný, kdo předvídal vynález auta a letadla, ale v polovině 19. století od nevzdělaného sedláka jsou podobné vize udivující.

Věděl i to, že novodobou modlou lidí se stane televize: Lidé zapomenou na Boha. Vynaleznou přístroj, s jehož pomocí uvidí obrázky z celého světa, ale nebudou jeho prostřednictvím komunikovat s mrtvými, i když by to bylo možné. To je podivné. V řadě experimentů se údajně skutečně podařilo nahrát na video obrazy zesnulých.

Politika

Vraťme se však k politickému vývoji: Po velké válce vznikne mnoho států. Bude zřízen velký soudní dvůr, aby urovnával spory mezi nimi. Po druhé světové válce získal samostatnost velký počet bývalých kolonií, řada velkých států se rozpadla na několik menších. V holandském Haagu později vznikl Mezinárodní soudní dvůr.

Srbsku vládne muž, který zavedl jakési nové náboženství. Dožije se téměř sta let… Pak bude země spravována jakousi komisí. Přijde řada obtížných roků, protože se bratři začnou nenávidět. Pak budou žít na oddělených územích a znovu zavládne mír.

Chorvat Josip Broz (1892 – 1980), lépe známý pod jménem Tito, dokázal v nově založeném státě Jugoslávie, který vznikl v roce 1944, sjednotit různé národnostní skupiny a zavedl umírněnou formu komunismu. V roce 1991 se Jugoslávie začala rozpadat a dnes na jejím území existuje několik nezávislých států.

Vesmír bez života?

V černém proroctví najdeme dokonce zmínku o vesmírném programu: Člověk se vypraví k cizím světům a najde tam poušť bez života. Nerozpozná život, který tam existuje. 

Kromě znečištění vody, půdy a vzduchu předpověděl negramotný zemědělec ještě jednu, poslední velkou válku. Při ní se již budou používat dělové koule, které vojáky nezabíjejí, ale uspávají. 

Výzkum takzvaných nezabíjejících zbraní patří vedle výroby tradičních prostředků hromadného ničení k nejdůležitějším aktivitám zbrojařských koncernů. Mitar Tarabić to předpověděl už před více než 150 lety.