Přijďte si do obory Holedná zasadit vlastní strom

Ilustrační foto

BRNO – Na sobotu 7. května je v oboře Holedná připravena akce Sázíme stromy pro Brno. Každý návštěvník si může zasadit právě tu svoji dřevinu a minimalizovat škody po kůrovcové kalamitě.

Ta za poslední čtyři roky poznamenala brněnské lesy. „Snahou lesníků je vykácené holiny co nejdříve zalesnit. Na sobotu 7. května jsme proto společně připravili akci pro veřejnost, při které budeme v Oboře Holedná sázet nový les. Máme nachystáno přibližně 6 tisíc sazenic, mezi nimiž je nejvíce zastoupen dub a v menším množství i buk,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Každý se na místě dozví, jak se sazenice v lese sází a jakým způsobem je o ně potom pečováno. Připraven bude i doprovodný program: za zmínku stojí například lesní pedagogika nebo vystoupení trubačů společnosti Lesů města Brna.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Akce se koná za každého počasí od 10 do 16 hodin, nejlepší bude využít městskou hromadnou dopravu, kterou dopravní podnik v sobotu posílí, jezdit bude také vláček Zoo Brno, který bude sloužit hlavně pro malé děti a osoby se sníženou pohyblivostí. A co vzít s sebou? Kromě dobré nálady také pevnou obuv a rukavice, nářadí bude na místě k zapůjčení.