Náklady rodin rostou, školní obědy zdražují – pomoc nabízí projekt Obědy pro děti

Zdroj: Pixnio/Amanda Mills, USCDCP

ČESKO – Rostoucí ceny energií, pohonných hmot a v důsledku vlastně komplexně rostoucí životní náklady se promítají i do toho, že přibývá dětí, jejichž rodiče nemají dostatek finančních prostředků na úhradu jejich obědů. Vzhledem k tomu, že narůstají i ceny potravin, od počátku nového školního roku budou muset školní jídelny navíc obědy zdražit – lze tedy čekat, že dětí, které nebudou moci na obědy chodit, ještě přibyde. Pomocnou ruku v této situaci pak nabízí organizace Women for Women, o. p. s., a to v rámci svého projektu Obědy pro děti.

Žadatelů přibývá, pomoc již potřebuje i střední třída

V současné situaci pravděpodobně nikoho nepřekvapí, že zájem o možnost financování obědů pro děti třetí stranou, tedy v rámci projektu Obědy pro děti, roste – stoupající ceny potravin se totiž začínají projevovat v cenách školních obědů, které nákladově stojí již cca o 30 % více než na počátku školního roku. Roste tedy i počet rodičů, kteří si nemohou dovolit dětem obědy zaplatit. Vítanou pomocí tak může být právě projekt Obědy pro děti, v jehož rámci byly letos zaplaceny obědy pro 10 500 dětí. „Žadatelů o pomoc přibývá, loni jich bylo 9 500, letos přibyly další tři tisíce, a to v období března-května. Ve skupině těch, kterým pomáháme, přibyly také děti z Ukrajiny,“ uvedla pak zakladatelka a ředitelka Women for Women, Ivana Tykač. Vzhledem k tomu, že většina škol bude muset od počátku nového školního roku obědy zdražit, a to minimálně v řádu 10 % (roli bude hrát i to, jak se ještě přes léto bude vyvíjet inflace), lze navíc očekávat další nárůst žadatelů o pomoc. „Myslíme si, že pokud letos bylo žadatelů 12 500, příští rok jich může být i 20-25 000,“ doplnila Tykač.

Mění se také spektrum těch, jimž organizace pomáhá. Zatímco v předchozích letech se jednalo převážně o rodiny sociálně slabší, dnes pomoc potřebuje i určitá část střední třídy. Dávno se pak již nejedná jen o rodiče-samoživitele, jimž Obědy pro děti podávaly pomocnou ruku v minulosti. „Složení žadatelů se velmi proměnilo, již se nejedná výhradně o samoživitele a sociálně slabší, záběr se rozšiřuje také na slabší střední vrstvu a rodiny s více dětmi, kdy maminka je třeba na mateřské dovolené,“ vysvětila Tykač.

Výběr žáků, kteří potřebují pomoc, provádí škola

Z hlediska samotné žádosti o pomoc je pak třeba říci, že vše leží „v rukou“ jednotlivých škol a jedná se o poměrně citlivý proces. Situaci žáků samozřejmě znají nejlépe jejich třídní učitelé/ky a učitelé/ky v družině a právě oni dávají tip řediteli/ce pro vyjednání úhrady obědů v rámci projektu Obědy pro děti. Tento systém pak do jisté míry celý proces ulehčuje – ne každá rodina se totiž odhodlá k tomu, aby si o pomoc řekla, mnozí rodiče navíc ani neví, že podobná možnost existuje. Celkově je pak smyslem celého projektu nejen zajistit, aby se děti najedly – obědy totiž mají také důležitou socializační roli, děti se při něm učí komunikovat, stolovat a v neposlední řadě je tak možné eliminovat riziko vyloučení z kolektivu.

Financování projektu Obědy pro děti je pak závislé na grantech od Ministerstva školství a příspěvcích od dárců a hlavního donátora Sev.en Energy. Poslat příspěvek pak může každý, jeho výše není nijak omezena.