Čas pro zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Možná si i vy letos lámete hlavu nad vyšší částkou na složence

Ilustrační foto

Pokud vlastníte nemovitost, máte na zaplacení daně již jen pár dní. Daň musí být totiž zaplacena finančnímu úřadu zpravidla do konce května. Možná jste právě letos s překvapením zjistili, že máte platit více než loni, a to i přesto, že u vás nedošlo k žádným změnám. Nepřikoupili jste si žádnou nemovitost či pozemek a zároveň jste ani neprovedli žádnou přístavbu. Navíc, když jste se zeptali známých, tak ti vám s údivem sdělili, že platí za svůj byt či chatu stále stejně. Jak je to tedy možné? Že by se finančák spletl?

Důvěřuj, ale prověřuj

K chybě samozřejmě dojít může. Obecně platí, že člověk by měl mít o svých platbách přehled a neuhrazovat automaticky kdejakou složenku, byť mu byla zaslána úřadem. V případě daně z nemovitosti vás však zklameme. S největší pravděpodobností bude totiž její nová výše v pořádku. Že by vám tedy uniklo plošné zvýšení daně? Pak by ale přece museli platit více i vaši známí…

Jak se dozvíte, kolik platíte

Finanční správa rozesílá poplatníkům daně z nemovitých věcí klasicky složenky. Ty musí být doručeny nejpozději do 25. května 2022. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostal všechny potřebné informace do své e-mailové schránky. Pokud užíváte datovou schránku, pak vám budou informace zaslány jejím prostřednictvím. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2022. Jestliže vám byla vyměřena daň vyšší než 5.000 Kč, můžete si platbu rozložit do dvou splátek se splatností do konce května a konce listopadu. Daň platí vlastník dané nemovitosti a platí ji v podstatě dopředu.

Na vině je jedno malé číslo

Za zmíněným navýšením daně bude s největší pravděpodobností stát jedno malé číslo. Výše daně se totiž určuje výpočtem, v kterém figuruje koeficient, jež může nabývat hodnoty od 1 (základní úroveň) do 5. Nově se již nemusí jednat o celé číslo, takže koeficient může třeba činit 1,5. Jeho výši si určují každoročně obce. Čím vyšší koeficient, tím více jako vlastník nemovitosti platíte.

Kdo z vašich peněz zbohatne?

Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obcí, které tímto způsobem mohou zvýšit své příjmy. Pokud obec řádně hospodaří, pak by z těchto peněz měli mít užitek občané obce, tedy i vy, např. v podobě opravených chodníků.

Někde ano, jinde ne

Jelikož si výši koeficientu určují jednotlivé obce, může se stát, že se právě vaše obec rozhodla koeficient letos zvýšit, zatímco obec, v které mají nemovitost vaši známí, s koeficientem nehýbala. Navíc nyní nemusí být pro celou obec v platnosti pouze jeden koeficient. Obce totiž mohou dle nové právní úpravy stanovovat pro své jednotlivé části odlišné místní koeficienty. V praxi tuto možnost často využívají např. rekreační obce, kdy je nemovitostem sloužícím pro rekreačním účely (např. chaty) stanoven vyšší koeficient. Někdy obce takto zvýší daň jen pro ty své části, ve kterých se nacházejí průmyslové objekty s negativním dopadem na životní prostředí.

 

Může vás zajímat:

Společné jmění manželů. Co v manželství vlastníte společně a co je naopak jen vaše?