V červnu vyšší důchod, v září možná také. Polepší si hlavně ti, kteří jsou na tom již nyní lépe. Proč?

Poživatelé všech druhů důchodu postupně obdrželi od ČSSZ oznámení o mimořádné valorizaci důchodů v důsledku vysokého nárůstu inflace. Navýšení bude provedeno od červnové výplaty 2022. Letos se jedná už o druhé navýšení státních důchodů a na podzim by mělo přijít třetí. Průměrný důchod se v lednu navýšil přibližně o 800 Kč a v červnu o 1 000 Kč, což tedy dělá celkem 1 800 Kč. Nejásejte však předčasně. Pravděpodobnost, že právě váš důchod vzroste skoro o tuto pěknou sumu, není až tak vysoká. Navíc si více polepší ti, kteří mají již nyní vyšší důchody. Ti chudí tedy zůstanou chudými i nadále. Proč? Na jakém principu funguje valorizace důchodů?

Důchod není jen jedna částka

Ačkoli důchod chodí na účet jako jedna suma, skládá se ve skutečnosti ze dvou složek:

  • Základní část, tzv. základní výměra. Ta je pro všechny poživatele důchodu stejná – není ovlivněna ani výdělkem, ani délkou sociálního pojištění (resp. odpracovanou dobou a přípravou na povolání).
  • Zásluhová část, tzv. procentní výměra. Na rozdíl od základní složky důchodu, tato část zohledňuje odpracovanou dobu a náhradní dobu pojištění (např. studium, mateřská) a dále také výdělek. Není tedy přirozeně pro všechny stejná. Jejím cílem je, aby výše důchodu zohlednila pracovní zásluhy dotyčného.

Klasická valorizace

Dle zákona o důchodovém pojištění se důchody  valorizují každoročně v souvislosti s vývojem inflace a růstem mezd. V lednu r. 2022 se základní výměra zvýšila o 350 korun na 3 900 korun. (Pro srovnání v r. 2021 se jednalo o 60 korun, v r. 2020 o 220 Kč.) Dále došlo v letošním lednu ke zvýšení procentní výměry o 1,3 % + 300 Kč. (V r. 2021 se jednalo o zvýšení 7,1 %, v r. 2020 o 5,2 % + 151 Kč).

Mimořádná valorizace

V důsledku vysoké inflace dochází v červnu k další valorizaci. Ta se však tentokrát týká pouze procentní výměry důchodů, která vzroste o 8,2 %. Zatímco při lednové valorizaci vzrost důchod všem minimálně o 300 Kč, resp. 650 Kč (při započtení plošné částky procentuální výměry), červnové procentuální navýšení se zákonitě promítne výrazněji do vyšších důchodů.

O kolik si v červnu polepšíte

Pokud váš důchod činil před červnem 2022 přibližně 10 000 Kč, po zvýšení dostanete cca 10 500 Kč. (Základní výměra 3 900 Kč – zvýšení 0, procentní výměra 8 % z 6 100 Kč = 501 Kč.)

U důchodu 13 000 Kč před červnem dostanete navíc 747 Kč,  důchod 16 000 Kč se zvýší o 993 Kč a důchod 20 000 Kč o 1 321 Kč. Valorizace tedy pomůže nejvíce těm, kteří jsou již nyní na tom s důchodem příjmově lépe.

Vzrost váš důchod méně, než jste čekali?

Těšili jste se marně na médii oznamovaný růst důchodu ve výši 1 800 Kč? Pak vězte, že pojem „průměrný důchod“ je statistickou veličinou. Ve skutečnosti se do ni vejde poměrně málo lidí. Mnoho lidí je totiž pod touto hranicí a rovněž existují lidé, kteří jsou nad ní, často znatelně. Statistika pak z těchto různorodých reálných důchodů vytvoří jakýsi imaginární průměr, který na potkání nepotkáte.

Další zvýšení v dohlednu

Díky rekordní inflaci je možné, že dojde již ke třetí valorizaci důchodů, a to v září. Zvýšení by mělo dosáhnout dalších 5,2 %. U průměrného důchodu to znamená přilepšení o 700 korun. Vláda by měla zvýšení důchodů potvrdit  nejpozději 19. června.