Ministr školství odvolal ředitelku CERMATU, práce organizace neodpovídá školství 21. století

Zdroj: Pxhere

ČESKO – Název organizace CERMAT byl v poslední více jak dekádě neoddělitelně spjat s organizací a průběhem jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a samozřejmě také tzv. státních maturit. Právě státní maturity měly zajistit, aby podmínky všech studentů/ek, tedy jak z učňovských oborů, tak i gymnázií, byly srovnatelné, v praktické rovině však celý systém vedl víceméně k nespokojenosti všech. Stejně tak se CERMAT nevyhnul skandálům týkajícím se nejednoznačně položených otázek v maturitních testech a také problémům s chybnými odpověďmi. Jak se nyní ukazuje, k CERMATu se pojí ještě celá řada dalších – a to i finančních – problémů, což je také důvod, proč se ministr školství Gazdík (STAN) rozhodl jeho ředitelku Michaelu Kleňhovou okamžitě odvolat.

„Rozhodl jsem se odvolat ředitelku CERMAT, jelikož jsme dlouhodobě nespokojení s fungováním organizace. Bývalé vedení se rozcházelo s vizemi řízení, které reprezentuje současné ministerstvo školství. Aktuálně CERMAT nenaplňuje naše očekávání, je pomalý a liknavý. A s takto vedenou organizací nelze vybudovat školství pro 21. století,“ uvedl dnes na tiskovém brífinku ministr Gazdík. Dle jeho slov v CERMATu probíhal již od loňského podzimu audit ministerstva financí, který mj. poukázal na celou řadu nejasností a pochybení ve veřejných výběrových řízeních. Jako problematické se ukázalo také uzavírání dalších dohod o provedení práce a pracovní činnosti se zaměstnanci CERMATu, ten jim dle výsledků auditu jen v roce 2020 vyplatil nad rámec v součtu přes pět milionů korun. „Audit odhalil vážná pochybení. Na 64 zaměstnanců CERMATu z 89 mělo s pracovní smlouvou souběžně další DPP nebo DPČ, případně oboje, vykazovali stejný počet hodin nad rámec běžné pracovní doby a nad rámec jejich platu jim na základě těchto dohod bylo vyplaceno 5,1 milionu korun. Není však zřejmé za co,“ upřesnil také Gazdík.

Aby došlo ke stabilizaci organizace, byl dočasně jejím vedením pověřen náměstek ministerstva školství Milan Štábl, který CERMAT povede jako krizový manažer do doby, než bude vybráno nové vedení. Jeho hlavním úkolem bude zjistit skutečný stav v oblastech, kde byly identifikovány problémy. Jak také ministr školství poznamenal, „nové výběrové řízení na ředitele není na programu dne, nyní je klíčový krizový management, zjištění veškerých nedostatků, prověření smluv a dalších návazností. Cílem také je zajistit hladký průběh podzimního termínu maturit a připravit procesy na změny tak, aby reflektovaly proces změny školství odpovídající dnešní moderní době.“

Konec CERMATu?

Budoucnost CERMATu je pak nejistá, ale minimálně prozatím s ním ministerstvo školství musí počítat, jelikož jeho role v systému přijímacích a maturitních zkoušet je dána zákonem. Je však pravdou, že již dlouho jsou slyšet hlasy, že tento typ organizace školy vůbec nepotřebují, jelikož si vše potřebné, co je nyní v kompetenci CERMATu, dokážou zajistit samy, což ostatně dělaly i v minulosti. „Bohužel v zákoně je v souvislosti se státní částí maturitní zkoušky explicitně uveden CERMAT, který je zákonem také definován. Jakékoliv změně tedy musí předcházet změny zákona,“ vysvětlil Gazdík s tím, že vládní koalice chce podobu maturit změnit, na jejich nové podobě však musí panovat elementární odborná, společenská a politická dohoda.

Dle Gazdíka je pak zřejmé, že CERMAT má zákonný monopol a dle výsledků auditu jej zneužívá. Proto chce vláda usilovat o to, aby podobu maturitních zkoušek pevně v rukou držela vláda skrze ministerstvo školství a mohla případně problémy řešit přímo tak, aby nedocházelo k zadávání předražených zakázek apod. Do budoucna by si tedy vláda ráda poradila jen s kooperací s organizacemi vlastněnými či zřizovanými státem.