Lidé v Česku chudnou, komu a jak pomohou plánovaná vládní opatření?

Zdroj: Pixabay

ČESKO – Že se finanční situace českých domácností postupem času zhoršuje, asi není v současné době třeba nijak zdůrazňovat. Jak výrazné jsou ale jejich finanční propady, a v důsledku propady v životní úrovni, jasně ukazuje i projekt Českého rozhlasu a agentury PAQ Research – Život k nezaplacení. A dle zveřejněných dat až 12 % domácností v Česku musí pro každodenní fungování stačit 100 korun na osobu. Pomoc ze strany vlády se pak v tomto kontextu nezdá být zrovna efektivní.

Jelikož významné zdražování nedopadá na všechny skupiny obyvatelstva stejně, je zároveň možné identifikovat ty, kterých se příp. chudoba týká nejvíce: s finančními problémy se tak aktuálně nejvíce potýkají rodiny s malými dětmi, rodiče – samoživitelé a pak senioři, zejména pak ženy-seniorky, které žijí samy. Řadě z nich po úhradě nákladů na bydlení a nákupu potravin zbývá na měsíc méně než tři tisíce korun. Kromě toho ale dochází k propadu části střední třídy do třídy nižší, a to zejména vzhledem k vysokým výdajům za energie.

Nová plošná dávka místo navýšení dávek stávajících?

Ačkoliv vláda se různými způsoby snaží reagovat na stále rostoucí inflaci a její dopady, stejně jako na růst cen energií a pohonných hmot, nakolik plánované kroky skutečně těm, na něž zdražování dopadlo nejtvrději, pomohou, je spíše otázkou. V případě rodin s dětmi do 18 let (a ročním příjmem, jež nepřesáhne milion korun hrubého) sice vláda plánuje rozdělit speciální dávku ve výši 5 000 Kč, pravidla jsou ale dosud nejasná a projednání příslušného zákona, který je kvůli realizaci nutné schválit, zatím odložila. Dle ministra práce a sociálních věcí Jurečky (KDU-ČSL) je ale záměrem vlády projednání ve Sněmovně cca v polovině června. Právě v červnu by pak zákon měl být také schválen, aby již počátkem července bylo možné o tento příspěvek (proti kterému existuje také spousta výhrad, mj. mnozí upozorňují, že mnohem efektivnější by bylo navýšit dávky stávající, namísto zavádění nových) žádat.

Nepříliš ideální pomoc těm, kdo pobírají důchod

Co je naopak – na rozdíl od výše zmiňovaného pětitisícového příspěvku – již zcela jasné, je další navýšení důchodů. Včera totiž vláda schválila, že právě kvůli rostoucí inflaci dojde v září k dalšímu navýšení všech starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Konkrétně by měla být zvýšena tzv. zásluhová část penze, a to o 5,2 procenta, a v průměru by tak starobní důchody měly vzrůst o cca 700 korun. Je však třeba uvést, že dle kritiků tento krok opět nepomůže všem stejně, jelikož zásluhová část penze, od níž se navýšení odvíjí, je individuální a zohledňuje výši celoživotního výdělku. Znevýhodněny jsou tak např. ženy, jejichž platy jsou ve srovnání s muži obvykle nižší. Ovšem v globálním měřítku platí, že čím vyšší důchod lidé mají, tím více přidáno dostanou – což se jako efektivní pomoc právě těm, kteří jsou chudobou ohroženi nejvíce, nejeví.

Na druhou stranu – a jak také uvedl premiér Fiala (ODS) v souvislosti s uvedením tzv. Deštníku proti drahotě, tedy balíku různých opatření, která by měla být lidem ku pomoci – není možné dávat podporu plošně úplně všem, jelikož tak by země dospěla k bankrotu. „Hospodaříme s penězi všech daňových poplatníků v České republice – s vašimi penězi. Proto je naší povinností s nimi nakládat rozumně,“ uvedl také premiér. Nakolik efektivní však plánovaná opatření budou, to se ukáže až v následujících měsících.