Po nocleženkách přichází ošetřenky, komu a jak pomohou?

Zdroj: pxhere

ČESKO – Možnost přespat v bezpečí a teple považuje většina lidí za samozřejmou – to však neplatí pro lidi bez domova, kterým právě v této situaci (a samozřejmě především v zimě) již opakovaně pomáhá projekt Armády spásy, tedy tzv. nocleženky. Nyní ale tato dobročinná organizace přichází s dalším projektem, který donedávna financovalo ministerstvo zdravotnictví, to však svou podporu po třech letech ukončilo, tedy s tzv. ošetřenkami. Ty mají pomoci se zpřístupněním lékařského ošetření nejen lidem bez domova, ale třeba také ohroženým seniorům.

První ordinaci pro lidi bez domova otevřela v roce 1994 organizace Naděje a mezi průkopníky celého projektu ošetření potřebných patři Ilja Hradecký. Ten se k tomuto kroku rozhodl proto, aby byl zaveden systém zdravotní péče, který nebudu lidi bez domova vylučovat. Jak totiž doplnil Jan František Krupa, který působí jako národní ředitel sociálních služeb Armády spásy, právě lidé bez domova se dostávají do situace, kdy je nemocniční zařízení nepřijme či jim odmítne provést ošetření, jelikož odpovídající servis pro takové lidi je pomalejším náročnější, rizikovější a samozřejmě také dražší – zdravotním pojištěním totiž tyto osoby nedisponují.

Princip ošetřenek

Ačkoliv původně „ošetřenky“ byly projektem ministerstva zdravotnictví, které tuto službu doposud financovalo, nyní došlo k ukončení jeho finanční podpory a na podobě pokračování zatím nepanuje shoda. Nyní tak Armády spásy hledá – alespoň na dobu dočasnou, než bude situace na institucionální úrovni znovu tematizována – jiné způsoby, jak zdravotní péči potřebným hradit. Aktuálně tak celý systém získal podobu jinak úspěšných nocleženek, kdy zájemci, kteří by druhým rádi pomohli, mohou ošetřenky kupovat online https://osetrenka.cz/.  V praktické rovině tedy dárci koupí poukaz, jehož prostřednictvím konkrétnímu člověku zajistí péči v ordinacích Armády spásy. Jedna ošetřenka pak stojí 250 Kč a tento jeden kupon je možné využít na běžnou léčbu nepojištěných osob, dva kupony lze uplatnit na prevenci – a v případě potřeby jiných typů náročnějšího ošetření je tyto kupony možné kumulovat i ve větším množství.

Jak ošetřenky pomáhají

Jen v letošním roce ošetřila Armáda spásy ve svých ordinacích přes 2 500 osob – téměř 500 v Praze a před dva tisíce v Ostravě. Další ordinaci by zástupci Armády spásy chtěli otevřít v Brně, bohužel se ale potýkají s nedostatkem personálu. Mezi nejčastější zdravotní problémy, s nimiž lidé do ordinací přicházejí, patří vysoký tlak, náběh na mozkovou mrtvici a také stavy po infarktech. Lékaři, kteří v těchto ordinacích působí, pak danou ambulantní péči přizpůsobují potřebám lidí bez domova, a to jak v oblasti fyzického, tak i duševního zdraví.

Do budoucna je pak v plánu opětovně ošetřenky podpořit finančně i ze strany státu, danou péči je však nutné prosadit do národní koncepce, o čemž nyní zástupci neziskového sektoru a medici s vládou jednají.