Pacienti netuší, že zdravotní pojišťovny přispívají na dopravu taxíkem či jiným soukromým vozidlem

Ilustrační foto

Pokud pacient není schopen dopravit se k lékaři sám, pak zpravidla nastupuje rodina. Jenže co dělat, když rodina pomoci nemůže? Většina pacientů (a mnohdy i někteří lékaři) mají za to, že pak již zbývá jen sanitka. Nemusí to však být pravda.

Pacient, odborně řečeno pojištěnec dané zdravotní pojišťovny, se může rozhodnout, jestli bude cestovat sanitkou, nebo soukromým vozidlem.

Zdravotní stav

Základní podmínkou je, že pacient má ze zdravotních důvodů nárok na hrazenou přepravu do zdravotnického zařízení. Jinými slovy, aktuální zdravotní stav mu neumožňuje, aby se k lékaři či do nemocnice dopravil sám běžným způsobem, např. pěšky, využil prostředky veřejné hromadné dopravy či sám řídil auto.

Otázka řízení

Další nutnou podmínkou je, že řidičem vozidla nesmí být pacient samotný. V případě taxi služby je tato podmínka splněna.

Co lidé neví

Soukromé vozidlo nemusí být však jen taxi. Do této kategorie spadá také klasická situace, kdy jakožto syn či dcera vezete svého rodiče k lékaři, na terapie, do lázní atd.

Kolik pojišťovna uhradí

Zdravotní pojišťovna provede tzv. náhradu cestovních nákladů. Jedná se o ujeté kilometry v rámci nejkratší možné cesty z místa výjezdu do místa určení (což je nejbližší zdravotnické zařízení, které je schopno poskytnout požadovanou péči). Vždy se jedná pouze o jízdu s pacientem, nikoli tedy cestu vozidla bez pacienta. V dubnu r. 2022 byla aktuální výše úhrady stanovena v souladu s cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví na 6,93 Kč za 1 km. Jen pro ilustraci, v r. 2018 sazba na 1 km činila 5 Kč.

Jak postupovat

Ošetřující lékař (praktik nebo specialista) vystaví pacientovi tiskopis označený jako „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“ a potvrdí jej. Tento tiskopis platí na cestu tam i zpět. V oprávněných důvodech může být vystaven i na opakované cesty k jednomu poskytovateli zdravotních služeb, dokonce až na deset jízd, např. při dojíždění na pravidelné infúze. Lékař musí vždy vyplnit kolonku „Důvod k transportu“ a také konkrétně zdůvodnit přepravu tímto způsobem.

Lékař, ke kterému byl pacient dopraven, potvrdí na druhé straně tiskopisu datum uskutečněné návštěvy. Pozor, může se také stát, že lékař při vyšetření usoudí, že pacient již cestu zpět zvládne sám, vyznačí do tiskopisu „Zpět ne“. Pak již s úhradou cesty zpět pacient počítat nemůže.