Pětinu všech párů v Česku trápí neplodnost, příčinou ale nemusí být jen problémy na straně ženy

Zdroj: Pxhere

ČESKO – Je-li řeč o problémech s početím a také o neplodnosti, nezřídka si mnozí celou problematiku spojí jen se ženami. Faktem ale je, že příčina problému rozhodně nemusí být jen na straně žen, mužskému reprodukčnímu zdraví však stále není věnována dostatečná pozornost…

Počty dvojic, které trápí problémy s početím, rok od roku rostou – a to se týká nejen Česka, ale i zahraničí. Když se ale partnerské dvojice o dítě snaží marně, nezřídka začnou s řešením situace právě u ženy. Tedy, nejčastějšími příčinami neplodnosti jsou dle slov Jitky Řezáčové, vedoucí odd. asistované reprodukce Ústavu pro péči o matku a dítě, skutečně např. poruchy ovulace, endometrióza, uzavřené vejcovody apod. Vlastní léčba se pak odvíjí od konkrétní příčiny problému – kdy např. jedná-li se o zvýšenou hladinu hormonu prolaktinu, kdy důsledkem je právě pozastavení ovulace, stačí tento hormon cíleně v těle ženy co do jeho hladiny snížit apod. Opomíjet ale nelze ani problémy na straně mužů.

Spermiogram je základ!

Zatímco v případě žen, které pravidelně chodí na gynekologické prohlídky, mohou lékaři věnovat pozornost jejich anamnéze a následně se zaměřit na odborná vyšetření, u mužů je situace jiná. Jejich reprodukčnímu zdraví žádná speciální pozornost věnována nebývá, přitom potenciální problémy s plodností může odhalit tzv. spermiogram. Jedná se o specializované vyšetření spermií, které mohou podstoupit muži v jakémkoliv věku v jednom z téměř padesáti českých center reprodukční medicíny, příp. je toto vyšetření možné provést také na urologii.

Ačkoliv dle slov Řezáčové je klíčovou příčinou toho, proč neplodných párů přibývá, odkládání početí/těhotenství do vyššího věku žen, u nichž od 35. roku věku znatelně klesá počet vajíček a po dosažení čtyřicátých narozenin je šance na početí v podstatě minimální (nemluvě o dalších rizicích týkajících se genetických nepravidelností, kdy velmi často mohou být děti starších matek postiženy Downovým syndromem), rozhodně to neznamená, že by muži byli zcela z obliga. Také jejich spermie s věkem ztrácejí na rychlosti, síle – a jak již naznačila řada aktuálních výzkumů, počty spermií ve spermatu klesají, a to i u mladších mužů ve srovnání s předchozími generacemi.

Jak řešit neplodnost?

I když plodnost populace klesá, moderní medicína dokáže nabídnout poměrně rozsáhlé spektrum možností, jak nastalou situaci řešit – kdy úspěch se dostavuje až v 90 % případů. Jednou z nejčastějších metod „léčby“ neplodnosti je umělé oplodnění, díky němuž se v Česku každoročně rodí přibližně pět tisíc dětí – a tyto děti tvoří cca 5 % ze všech narozených miminek. Konkrétně umělé oplodnění ale také má své limity, asistovanou reprodukci totiž v Česku ošetřuje příslušná legislativa, dle níž lze k této praxi přistupovat do 39. roku věku ženy. I proto by tedy páry, které mají podezření, že něco není v pořádku, měly urychleně navštívit odborníky. Indikátorem obtíží s plodností pak může být i to, má-li dvojice po celý rok pravidelný styk bez ochrany alespoň 2x až 3x týdně, a přesto se ženě nedaří otěhotnět. Je-li navíc ženě přes 35 let, je namístě vše řešit ještě rychleji, a to vzhledem k limitům pojícím se k možnosti provedení umělého oplodnění.

Důležitou roli však sehrává také psychika – pokud se tedy dvojici nedaří zplodit potomka, je rozhodně nemístě, aby centrum reprodukční medicíny také nabídlo možnost situaci konzultovat s psychology – právě psychická stránka věci je totiž tím, nač sami lékaři nezřídka nemají dostatek času.