Hledáte si přivýdělek? Pozor, abyste se nedostali do konfliktu se současným zaměstnavatelem

Ilustrační foto

Zvyšující se životní náklady nutí mnohé, aby si hledali alespoň na pár hodin týdně druhou práci.  Lidé zpravidla uzavírají smlouvy na to, co umí, tedy na činnosti, v kterých se pracovně pohybují. A to může být právě kámen úrazu. V krajním případě totiž hrozí  ztráta pracovního místa.

Je vaše věc, co děláte po pracovní době?

V podstatě se dá říci, že vašemu zaměstnavateli není nic do vašich mimopracovních aktivit, pokud nevedou k zanedbávání vašich pracovních povinností či poškození jména firmy. Jestliže je vaším koníčkem alkoholismus, vašeho zaměstnavatele patrně nebude zajímat, dokud mu neodevzdáte projekt plný nesmyslů či neodradíte svým bohémských chováním jeho klienty.

Ve svém volnu můžete i vydělávat, ale…

Ve svém volném čase se tedy můžete klidně věnovat i dalším pracovním aktivitám. Lidé nejčastěji pracují na dohody, buď na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Také můžete klidně podnikat, třeba na základě živnostenského oprávnění. Pokud jste zaměstnaná jako účetní v účetní firmě, můžete si klidně odpoledne po práci přivydělat úklidem na dohodu o provedení práce a o víkendech prodejem skvělých perníčků vlastní výroby, na které máte živnost.

Na co si dát pozor

Po práci si můžete libovolně přivydělat, ale musíte dát pozor na jednu zásadní věc. Dle § 304 zákoníku práce zaměstnanci NESMÍ vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni. Výjimkou je, že jim zaměstnavatel předtím udělil souhlas. Takže pokud by výše zmíněná účetní chtěla ještě na pár hodin týdně dělat účetní pro jinou firmu (a je jedno, jestli na dohodu nebo živnostenský list), správně by měla nejdříve o tomto informovat svého zaměstnavatele a požádat ho o písemný souhlas.

Když zaměstnavatel souhlasí

Když vám zaměstnavatel souhlas udělí, máte vyhráno, ale ne napořád. Může totiž dle zákona svůj souhlas kdykoli odvolat, rovněž písemně, a musí v něm uvést důvod. Vy pak musíte bez zbytečných odkladů svou výdělečnou činnost ukončit. Nemůže po vás ovšem chtít, abyste se vším „práskla“ ze dne na den, ale v souladu se zákonem. Pokud tedy uvedená účetní dělala „vedlejšák“ na dohodu o provedení práce, je vázána 15denní výpovědní lhůtou.

Když zaměstnavatel nic neví, ale dozví se

Další možností je svému zaměstnavateli přivýdělek zamlčet a doufat, že se nic nedozví. Pokud se však dozví, že v podstatě pracujete pro konkurenci nebo sami vykonáváte konkurenční činnost, pak může být zle, a to velmi. Porušení § 304 může být totiž důvodem k okamžitému ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Koho se to netýká

Existují určité skupiny zaměstnanců, na které se uvedené omezení vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nevztahuje. Patří zde výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Pokud tedy pracujete jako učitelé, redaktoři, spisovatelé nebo herci, nemusíte tento problém řešit.