Prostor před nádražím čekají změny, nejvíce si polepší chodci

Vizualizace: ARCHIKA

BRNO – Nehezký prostor před nádražím se dočká úprav. Zrekonstruují se zničené povrchy, dojde ke změně organizace dopravy a tím přibyde více místa pro chodce, aby mohli pohodlně přecházet. Momentálně se vybírá stavební firma, která bude mít na práci tři měsíce.

Jako první dojde k zákazu levého odbočení do Benešovy ze směru od Nových Sadů a v opačném směru z Křenové k Letmu a Masarykově ulici. „Výrazně se tak omezení průjezd automobilů s tím, že pro dopravní obsluhu, městskou hromadnou dopravu a pro cyklisty bude vjezd i nadále povolený. Celý řešený prostor bude navíc v zóně 30,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Část zábradlí u tramvajového ostrůvku se odstraní, čímž vznikne místo pro přecházení. Průjezd autobusů ke Grandu zůstane zachován. Na protější straně u KFC bude provoz aut omezen, díky čemuž se také odstraní zábradlí na ostrůvku. U rychlého občerstvení zanikne parkoviště, které ale bude nahrazeno jiným v blízkém okolí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Dojde také k udržovacím pracím. Opraví se zničené povrchy a dbát se bude na bezbariérovost. Týká se to ploch před domy Benešova 4 a 6 či před Letmem. Upraví se přilehlá silnice včetně příčného propojení pro cestující a pěší přes ulici Benešovu od vyústění Masarykovy po hranu nádražní budovy. Samotná nástupiště prošla rekonstrukcí nedávno, není tedy nutné je opravovat. Celkové výdaje na tyto stavební práce se vyšplhají na téměř 12 milionů korun.