Vstup do Reduty projde rekonstrukcí

Zdroj: gotobrno.cz

BRNO – Do začátku sezony bude nutné restaurovat vstupní portály nejstarší divadelní budovy ve střední Evropě. Radní na rekonstrukci uvolní částku 411 tisíc korun.

Národní divadlo Brno podalo žádost na rekonzervaci vstupních portálů do divadla Reduta. „Jen pár dní po termínu byla doručena ještě žádost Národního divadla Brno, které by rádo restaurovalo vstupní portály Reduty. Dohodli jsme se, že pokud v rozpočtu Odboru památkové péče Magistrátu města Brna zůstanou finanční prostředky, záměr podpoříme,“ řekl radní pro kulturu Marek Fišer. Zastupitelé tak budou rozhodovat o finančním příspěvku ve výši 411 tisíc korun, který by vylepšil vstup do Reduty. To je důležité i z hlediska vizuálu, kdy dovnitř vchází diváci těšící se na kulturní zážitek a nebyli by rádi, kdyby jim ho narušily komplikace hned při vstupu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.