Edgar Cayce – kým vlastně byl tento muž, označovaný za “spícího proroka”?

Edgar Cayce. Zdroj: www.memphisflyer.com

Tento muž se ve 30. a 40. letech 20. století proslavil schopností diktovat proroctví v transu podobném spánku – a tak se mu také začalo říkat “spící prorok”.

Kým byl?

Edgar Cayce se narodil v roce 1877 v Kentucky v USA. Co se během jeho transu dělo? Cayce především léčil nemoci. Od klientů nevybíral peníze, ale přijímal dary. Tvrdil, že trans mu umožňuje vidět nemoc příslušného člověka, a tak může určit, jak se má daná osoba léčit. Darů bylo tolik že si dokonce otevřel nemocnici, která však fungovala jen asi dva roky.

Mystický zážitek

Trans mu však nesloužil pouze k určování nemocí a způsobu léčby, byl prý schopen vidět své minulé životy. Ostatně ve třinácti letech se mu měla zjevit andělská bytost a zeptat se, co by chtěl ze všeho nejvíc. Edgar odpověděl, že by chtěl pomáhat druhým a anděl jej tak obdařil léčitelskými schopnostmi. Tento mystický zážitek jej tedy velmi poznamenal.

Léčitel

Říká se, že mnoha lidem vyléčil kupříkladu tuberkulózu či různé krvácivé stavy a zdá se, že se mu dokonce podařilo vrátit zrak svému synovi, který o něj přišel následkem úrazu. Prvním pacientem byl však on sám. Když ho kdysi po zásahu baseballovým míčkem přinesli domů, v polotransu své matce nadiktoval léčebný postup.

Jednou z prvních pacientek se stala Aime Dietrichová. Její pětiletý mozek v důsledku virového onemocnění ustrnul ve vývoji, a to jí způsobovalo časté křečovité záchvaty. Lékaři si nevěděli rady. Edgar však v transu tvrdil, že celý problém zavinil pád, ke kterému došlo ještě před jejím onemocněním. Sice její léčbu několikrát pozměnil, výsledek však byl těžko uvěřitelný: dítě se uzdravilo.

Kronika Akaša

Lékařům se to celé nezdálo – přesto Cayce nadiktoval přes devět tisíc záznamů svých vizí, které se týkaly jak léčení, tak minulých životů a také budoucnosti. Ty dnes ve Virginii přechovávají dva spolky jeho stoupenců. Cayce prohlašoval, že postupuje dvěma způsoby: buď navazuje kontakt s podvědomím pacienta nebo čte v Akašické kronice. Ezoterická tradice přitom považuje Akašu za jakýsi obrovský prapůvodní archiv časoprostoru, který obsahuje záznamy o všech duších od jejich stvoření.

Edgar Cayce byl mnohými považován za šarlatána, mnohými však za proroka a zázračného léčitele. Zemřel v roce 1945.